Kontakt

utd.slovenija@google.com

 

Google skupina

 

Forum

 

S podporo Inštituta Novum


 

Arhiv

 

UTD V SLOVENIJI

PREMISLEKI, STALIŠČA, DOKUMENTI

 

Posnetek si lahko na računalnik prenesete na strani: http://archive.org/details/UtdVSloveniji

 

Zbornik »UTD v Sloveniji« bosta v pogovoru z dr. Srečom Dragošem predstavila urednika dr. Igor Pribac in dr. Valerija Korošec.

 

V sredo, 23. 5. ob 18. uri, Mladinska knjiga, Mestna knjigarna Maribor

 

Konec lanskega leta je založba Krtina izdala že drugi zbornik prispevkov, namenjenih kritičnemu obravnavanju univerzalnega temeljnega dohodka – UTD. Po prvem zborniku, ki je izšel leta 2003 z naslovom Brezplačno kosilo za vse, se je zanimanje za ta sistem tudi v Sloveniji okrepilo. Nastala je vrsta prispevkov, ustanovila se je sekcija za preučevanje in promocijo UTD, navezani so bili stiki z aktivi, katerih cilj je uvedba UTD, z mnogimi, zlasti evropskimi okolji.

 

Potem, ko je prvi zbornik pravzaprav zaoral ledino in povedal, kaj UTD pravzaprav je, prinaša novi zbornik prispevke, ki skušajo to zamisel tudi uresničiti. Zato je verjetno med najbolj udarnimi prav povzetek Predloga UTD v Slovenji – zakaj in kako?, ki ga je napisala dr. Valerija Korošec. Poleg njega vsebuje ta knjiga niz razprav, ki so jih napisali strokovnjaki iz različnih področij in tudi različnih družbenih nazorov. Poleg prispevkov, ki zagovarjajo načelo, da je vsaka skupnost dolžna poskrbeti vsaj za preživetje svojih pripadnikov - in to brez kakršnega koli pogoja! - najdemo tudi prispevke, ki navajajo argumente, s katerimi takšni obliki organiziranja življenja človeških skupnosti nasprotujejo.

 

Menimo, da je knjiga izvrstno izhodišče za spodbujanje široke razprave o smiselnosti, nujnosti, možnosti uvedbe UTD tako v Sloveniji kot tudi v drugih okoljih ter vas vljudno vabimo, da se nam pridružite pri tej razpravi!

 

Napotila

http://www.zalozbakrtina.si/index.php?page=knjiga&kid=326

http://www.bukla.si/?action=books&book_id=12535

http://www.mladinska.com/skupina_mk/koledar_dogodkov/dogodek?etid=837

http://www.mladinska.com/knjigarne_in_papirnice/seznam_knjigarn/posamezno_mesto?locid=49

  

 

 

 


Bookmark and Share