Arhiv, O predavanjih

 

Kulturni inkubator

Filozofija svobode

Cikel predavanj

 

To jesen bodo torki v Kulturnem Inkubatorju posvečeni razpravljanju o svobodi. Osebni svobodi, politični svobodi, družbeni svobodi.

 

Svoboda je brez dvoma pojem, o katerem se veliko govori, na katerega se bolj ali manj vsakdo sklicuje in, zlasti oblikovalci javnega mnenja ter nosilci takšnih ali drugačnih družbenih funkcij, zagotavlja, da je prav svoboda tista vrednota, za katero se je treba boriti in, seveda, za katero si prav govorec/govorka edino in najbolj prizadeva.

 

Vendar: ali tako tisti, ki se nenehno sklicujejo na svobodo govorijo o isti, enaki svobodi? In ali vsi tisti, ki jih poslušamo pojmujemo svobodo na enak način?

 

Od 2. oktobra do 27. novembra bomo v Kulturnem Inkubatorju skupaj iskali odgovor na vprašanje, kaj svoboda sploh je?

 

Pri tem nas bodo podprli priznani slovenski misleci, ki bodo vsak na svoj način predstavili enega ali več vidikov svobode, njenega razumevanja v različnih okoliščinah in okoljih ter nato vodili na teh izhodiščih utemeljene razprave.

 

Vabljeni!

 

Kulturni Inkubator na Koroški cesti 18., vsak torek od 2. oktobra naprej od 18. ure do konca razprave.

 

Torek, 2. oktober 2012

 

Dr. Vesna Vuk Godina, znana slovenska antropologinja, bo v svojem nastopu predstavila nekatere, nam morebiti še povsem neznane misli o svobodi, ki pa so povsem samoumevne v drugih in drugačnih kulturah. Razprava z njo pa bo nakazala možnosti prepletanja in povezovanja teh samo na videz različnih si razumevanj svobode.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_antropologija.html 

 

Torek, 9. oktober 2012

 

Dr. Andrej Fištravec, sociolog, bo svoj nastop posvetil razpravi o svobodi kot pogoju ustvarjalnosti. In ustvarjalnosti kot pogoju svobode.

 

Torek, 16. oktober 2012

 

Dr. Mojca Ramšak, etnologinja in filozofinja, ki raziskuje na področju etnologije, folkloristike in kulturne ter socialne antropologije. V uvodu razprave bo predstavila Pojmovne opredelitve časti v družbeno-kulturnih kontekstih. In sicer v odnosu do morale na eni ter do družbenega statusa na drugi strani.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_cast.html

 

Torek, 23. oktober 2012, izjemoma ob 19. uri

 

Dr. Aleš Maver zgodovinar in latinist, se bo posvetil vprašanjem verske svobode in njenim mejam v današnji evropski družbi, ob čemer se bo ustavil ob nekaterih aktualnih primerih in jih povezal s silnicami zgodovinskega razvoja..

 

Torek, 6. november 2012

 

Dr. Andrej Hozjan, zgodovinar in sociolog ter arhivist bo najprej predstavil življenjske razmere v Evropi v zadnjih nekaj stoletjih. Na tem bo temeljila razprava o nasprotujočih si vplivih posameznikovega materialnega bogastva in njegove osebne svobode.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_hozjan.html

 

Torek, 13. november 2012

 

Dr. Josip Rastko Močnik sociolog kulture in komparativist se bo v svojem nastopu posvetil vprašanjem soodvisnosti kulturnega razvoja in svobode. (Zaradi zadržanosti profesorja bo nadomestno temo pripravil avtor cikla Branko Gerlič)

 

Torek, 20. november 2012

 

Aljaž Jelenko, študent psihologije, bo predaval v torek, 20. novembra 2012 ob 18. uri. Argumentiral bo, da če smo svobodni, smo to ne glede na politične, ekonomske ali vremenske razmere. Pri tem izhaja iz spoznanj, da svoboda nima zveze z individualizmom, razumom ali logiko.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_jelenko.html

 

Torek, 27. november 2012 

 

Milan Djaković, študent računalniško informacijskih tehnologij, se bo posvetil obravnavanju družbene in politične svobode. Razprava z njim bo usmerjena v iskanje različnosti oziroma enakosti svobode v družbenem ter političnem delovanju, življenju

 

Organizator cikla

MKC Kulturni Inkubator

 

Več informacij najdete na:

http://www.mkc.si/sl/domov/86-slovenian/396-filozofija-svobode-v-kulturnem-inkubatorju

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

     

 

 

 


Bookmark and Share