Arhiv, O predavanjih

 

ŠPP semester IV, lekcija 8

Anarhizem in anarhistično organiziranje pri nas

Diskusija o stanju stvari, o anarhističnem organiziranju v Sloveniji in njegovih potencialih ter predstavitev druge številke Avtonomije, časopisa anarhističnega gibanja

 

V četrtek, 13. maj 2010 ob 19h v Beli sobi (KC Pekarna, Maribor)

 

Avtonomija je izraz trdnega namena anarhistk in anarhistov, da tvorno sodelujemo v političnih bojih sedanjosti in prihodnosti. Avtonomija je plod kolektivne in samoorganizirane svobodne aktivnosti. Avtonomijo izdaja Založba Avtonomija, ki je projekt Federacije za anarhistično organiziranje.  

Druga številka Avtonomije - onkraj obstoječega na oseminšestdesetih straneh prinaša številne prispevke o temah, s katerimi smo se v zadnjem času aktivno ukvarjali. Velika pozornost je tudi tokrat posvečena Federaciji za anarhistično organiziranje. Objavljamo obsežen pogovor z Organizirano skupnostjo anarhistov (OSA) iz Zasavja, v katerem govorimo o splošni socialni in politični situaciji v Zasavju ter o tamkajšnjih možnostih anarhističnega organiziranja. Anarha-feministična skupina je prispevala tekst o hierarhiji. Intenzivni stiki na mednarodni ravni se odražajo v prispevku o decemberskem anti-klimatskem srečanju v Kopenhagenu, poročilo o lanskem anarhističnem sejmu knjig v Londonu ter v intervjujih z aktivistom radikalnega okoljskega gibanja in članom britanske Anarhistične federacije. Objavljamo tudi navdihujoč pogovor z žerjavistom v Luki Koper o tamkajšnjem samoorganiziranem sindikatu, vizijah in metodah delavskega boja ter o današnji splošni politični situaciji. Ker smo del študentskega boja, poskušamo analizirati nekaj zadnjih premikov na fronti za ohranjanje avtonomije. Analiziramo tudi sodni proces proti srbskim anarhistom, ki so bili obtoženi mednarodnega terorizma ter nekaj kratkih novic s ključnih bojišč sedanjosti in bližnje prihodnosti. Pišemo tudi našo in zgodovino sestrskih organizacij. Tovariš iz Trsta je tako prispeval svoj pogled na tamkajšnje anarhistično organiziranje v skupini Germinal. A to je le nekaj zgodb, ki jih piše tokratna Avtonomija...

Drugo številko in posamezne vsebine bodo predstavili njihovi ustvarjalci in ustvarjalke. Namen dogodka ni zgolj predstavitev časopisa in njegove vsebine, temveč ustvarjanje pogojev za vznikanje novih situacij boja za avtonomijo nas kot posameznikov in posameznic ter kot skupnosti, zavezane svobodi in enakosti. Mi sami določamo vrednost svojih dejanj.

 

Gostje: Andrej Pavlišič in drugi

 

Federacija za anarhistično organiziranje (FAO) je anarhistična organizacija, ki na podlagi načel avtonomije in federalizma združuje avtonomne (lokalne) skupine, posameznike in posameznice. FAO združuje številne aktivne lokalne skupine in posameznike ter posameznice iz različnih krajev in regij po Sloveniji.

 

Avtonomija je uradni časopis FAO, njen smoter pa je zelo jasno in konkretno definiran:

1.) Je orodje interne refleksije in komunikacije za anarhistično gibanje v regiji;

2.) Je orodje komunikacije z našimi zavezniki tako v regiji kot drugod;

3.) Je oblika javne prezentacije naših stališč in komunikacija z vsemi ostalimi javnostmi;

4.) Je orodje zapisovanja naše lastne zgodovine ter zgodovine nasploh s specifične perspektive boja zoper sleherno dominacijo.

 

Celoten produkcijski proces Avtonomije je samoorganiziran. Finančno in drugače je časopis popolnoma neodvisen od vseh neposredno ali posredno državnih formacij, kot so nevladne organizacije, organizacije na področju kulture ali umetnosti, univerze in ostale akademske institucije.

 

Napotila

http://www.a-federacija.org/

http://a-infoshop.blogspot.com/

http://www.osazasavje.net/ 

 

 

 

 


Bookmark and Share