Arhiv, O predavanjih

 

ŠPP semester IV, lekcija 7

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine I

Predavanje in pogovor 

 

POSLUŠAJ!

 

V četrtek, 6. maj 2010 ob 19h v dvorani Gustaf (KC Pekarna, Maribor)

 

Predavatelj bo opredelil pojem "družbena določnica" (DD) in navedel vrste le-teh. V osnovi gre za različna (psiho-)socialna  gibala oz. značilnosti človeka kot družbenega bitja, katerih nabor določa 'družbeni profil' konkretnega posameznika. Predstavljena bodo razmerja in hierarhija med posameznimi DD. S kombiniranjem in agregiranjem izbranih DD lahko  izvedemo takšne in drugačne (abstrahirane) družbene skupine (DS). Izpostavljeno bo razmerje med tako izvedenimi DS in vsebino sorodnih pojmov, znanih iz vsakdanje govorice (levica-desnica, (neo)liberalci, (neo)fašisti, demokrati, katoliki, ateisti, Evropejci, Balkanci, Slovenci, tujci...).

 

Mentor/predavatelj: Jože Kos Grabar ml.

 

Avtorjevo delo in razmišljanja o zainteresiranem, pristranskem, včasih celo zavajajočem razlaganju raznolikih družbenih pojavov iz preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti si lahko ogledate oz. preberete na spletni strani avtorjevega mnogadeja "Osvobodilna misel": http://kid.kibla.org/~om/

 

Učni material

Prezentacija (PDF)

 

Napotilo

http://www.zofijini.net/predavanja_sppII3.html

 

 

 

 


Bookmark and Share