Arhiv, O predavanjih

 

ŠPP semester IV, lekcija 10

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine II

Delavnica

 

V četrtek, 3. junij 2010 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba Pekarne), Maribor

 

V okviru ciklusa predavanj in razgovorov ŠPP bo tokrat izvedena delavnica pod mentorstvom Jožeta Kosa Grabarja ml., pri kateri gre za drugi del obravnave t. i. družbenih določnic (DD). DD-ice in iz njih izvedene družbene skupine je mentor v okviru ciklusa ŠPP v Pekarni uvodno predstavil na predavanju pred enim mesecem. Podrobna predstavitev tega predavanja je zainteresiranim na voljo na spletni strani http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV7.html (klikni na besedo 'Prezentacija (PDF)').

 

Družbena določnica (DD) je mentorjev nov obči pojem za neko zvrst značilnosti človeka, ki izhaja iz ene od razvidno samosvojih plati njegove celovitosti (tj. človekove prirodne, individualne in družbene kompleksnosti). DD-ice so npr. spol, barva kože, prepričanje/nazor, narodnost/etničnost, govorni jezik, dežela pretežnega bivanja itd. Preko DD-ic človek razpoznava sebe in druge ljudi kot svojevrstne (individualne in/ali skupinske) družbene osebke. DD-ice so (v ustreznih naborih oz. 'agregatih') osnovni gradniki vsebinskega opredeljevanja (katerekoli) družbene skupine oz. skupinskega akterja družbenega dogajanja. Pri tem imamo v mislih družbene skupine oz. akterje, ki jih dandanes poznamo pod premalo jasnimi oznakami, kakršne so npr. desničarji/levičarji, (neo)liberalci, (neo)fašisti, demokrati, katoliki, ateisti, Evropejci itd.

 

V okviru delavnice bo mentor skupaj s prisotnimi obravnaval naslednje teme:

- podrobnejša razčlenitev DD-ic 'prepričanje/nazor ' in 'vsebinska kakovost znanja';

- hierarhija in razmerja med DD-icami (poskušali si bomo odgovoriti na vprašanja, katere DD-ice so v izbranem družbenem kontekstu bolj in katere manj pomembne, katere so vodilne, katere so zanemarljive, kakšne so njihove morebitne medsebojne soodvisnosti...);

- izbor ključnih DD-ic kot osnova za opredelitev temeljnih družbenih skupin (gre za poskus opredeliti družbene skupine na vsebinsko tehten, nedvoumen, jasno določljiv način);

- oblikovanje podrobnejših vsebin za izbrane DD-ice (npr. katere so možne vsebine za podrobno DD-ico 'pojmovanje odnosa jaz/mi - on/oni');

- preveritev skupnih ugotovitev o zgornjem na nekaj konkretnih primerih (konkretni posameznik, konkretna družbena skupina).

 

Mentor/predavatelj: Jože Kos Grabar ml.

 

Avtorjevo delo in razmišljanja o zainteresiranem, pristranskem, včasih celo zavajajočem razlaganju raznolikih družbenih pojavov iz preteklosti, sedanjosti ali prihodnosti si lahko ogledate oz. preberete na spletni strani avtorjevega mnogadeja "Osvobodilna misel": http://kid.kibla.org/~om/

 

Učni material

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine II (DOC)

 

Napotila

http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV7.html

http://www.zofijini.net/predavanja_sppII3.html

 

 

 

 


Bookmark and Share