Arhiv, O predavanjih

 

Šola politične pismenosti, IV. semester

 

 

 

 

 

Urnik

 

Razstiranja ideologij III

 

 

V četrtek, 11. marec 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Akcija: kod in kam?

Gregor Kosi

Predavanje in pogovor

 

Uvodno predavanje v četrti semester šole politične pismenosti.

 

Besedovalec si bo zastavil temeljno vprašanje današnjega časa: kako to, da je zlo evidentno in spoznano, razdelano v detajle, obenem pa imamo občutek popolne nemoči v boju proti njemu? Na vprašanje ne bo našel odgovora. To tudi ni namen vprašanja, ki se resno umešča v horizont spreminjanja sveta. Bo pa vprašanje nakazalo možnosti družbenih bojev, ki jih imamo pred nosom, tukaj, vsak dan.

Gregor Kosi je pesnik in v prostem času direktor Zavoda Pekarna, za razpisne obrazce sociolog kulture in zgodovinar.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV1.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 25. marec 2010 ob 17h v Beli sobi (Upravna zgradba Pekarne)

 

Zakrita plat slovenske tranzicije

Samo Resnik

Predstavitev in pogovor

 

Predstavitev knjige »Odpirati okna – včeraj danes in jutri« in pogovor s Samom Resnikom.

 

Pogled Sama Resnika na stvarnost je drugačen. Njegov zorni kot je perspektiva, ki jo zarisuje s slovenskih vrhov, pa tudi z nižin vsakdanjosti. Z besedo ustvarja miniature ali zelo široke poglede na realnost: politično, družbeno, kulturno, zgodovinsko. Je daleč od trendovske miselnosti, zaznamovan je z odnosi iz študentovske scene in politične arene osemdesetih let, pa je tudi z vrednotami, ki jih je ta generacija gojila, a jih več ne upošteva: s solidarnostjo, svobodo, ustvarjalnostjo, kozmopolitstvom. Oblikujejo ga izkušnje in spoznanja, zato sta vsebina in pogled na stvarnost pri njem žlahtno samosvoja. V zbirki esejev in literarnih zapisov odkriva avtor pronicljivost in osebni slog. Je izviren in odmaknjen od različnih krogov, ki člane med seboj oblikujejo, zato je tudi presenetljiv v izvajanju in dojemanju. Morda je Resnikova lirika zaradi subjektivnosti občutij in melodij težje dostopna, zato pa sta njegovo leposlovje in njegova esejistika vzorno zgrajena, brez odvečnih besed, natančno sporočilna. Mislim, da ima prav ta zvrst, ki iz literarnega utrinka prehaja v esejistično zgrajenost sporočila in nasprotno, v Samu Resniku izjemnega mojstra. Besedila, ki jih piše Samo Resnik, niso ne znanstvena ne strokovna, ne aktivistična ne intelektualistično kritiška, niso ne leposlovna literatura niti žurnalizem. Vsega po malem in še več. Vsekakor pa je to glas, ki mu moramo odpreti vrata, da se lahko izrazi. Zbirka esejev in pripovedi Odpirati okna je zgoščen pogled v zgodovino duha, zlasti na Slovenskem, v zadnjih dveh desetletjih. (Andrej Rot)

 

Samo Resnik (1962) se je šolal v Mariboru in kasneje v Ljubljani. Bolj kot študiju biologije in fizike se je posvečal družboslovnemu, novinarskemu, esejističnemu, leposlovnemu in političnemu udejstvovanju. Bil je urednik študentskih časopisov Katedra in Tribuna ter Časopisa za kritiko znanosti. Pri tem delu si je nabral prve (neprijetne) politične izkušnje. Bil je vidni akter politične premene v Sloveniji konec 80. let XX. stoletja. Deloval je v Odboru za varstvo človekovih pravic (afera JBTZ, 1988), bil je eden ustanovnih članov Slovenske demokratične zveze (1989) in aktivist pri ustanavljanju Nove stranke. Doslej je izdal tri knjige: roman 'Dotiki' (2003), pesniško zbirko 'Prijaznemu dvomu' (2005) in knjigo družbenih refleksij in pesmi z naslovom 'Odpirati okna - včeraj, danes in jutri' (2009).

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV2.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 1. april 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Avstrijski aktivisti za pravice živali v orwellovski zgodbi

Več gostov

Okrogla miza o primeru Martina Ballucha

 

MOGOČE SE BO ZGODILO TUDI VAM:

Avstrijski aktivisti za pravice živali in kriminalno razmišljanje

 

21. maja 2008 ob 6.00 zjutraj so posebne enote avstrijske policije vdrle v prostore nekaterih avstrijskih organizacij za pravice živali in v stanovanja 10 aktivistov, jih prebudila s strelnim orožjem, uperjenim v njihove glave, nakar so jih za 3 mesece zaprli. 2. 3. 2010 se je proti 13 aktivistom začel sodni proces. Pet obtožencev se je odločilo, da bodo obtožnice objavili na spletu. Uresničili so se najhujši strahovi. V obtožnicah ni ničesar, kar bi lahko imeli za dokaz kriminalnega delovanja. Namesto tega se domnevno članstvo aktivistov v kriminalni organizaciji izvaja iz obsežnega seznama izraženih stališč aktivistov in političnih dejavnosti, kot so organizacija protestov in javnih konferenc.

 

Ne povedati tistega, kar mislimo, ne razmišljati o tistem o čemer želimo razmišljati.

 

Kaj sploh je filozofija pravic živali? Kaj je na njej tako spornega?

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV3.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 8. april 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Pozabljena dediščina

mag. Matej Dasko

Predavanje in pogovor

 

Predmet študije je odnos različnih javnosti na področju Dravske regije do regionalne kulturne dediščine, ki ni sakralna ali novoveška.

 

Dve leti trajajoči neodvisni monitoring več lokacij materialne kulturne dediščine iz časa neolitika, pozne bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe, rimskega obdobja in srednjega veka v Štajerski regiji je pokazal na katastrofalno stanje večine le teh. Ne le, da so dediščinski zakladi večidel pozabljeni in prepuščeni naravnim silam, bolj problematično je dejstvo, da vanje pogosto posega posamičen interes. V nekaterih primerih uničenja je v ozadju strah pred »zapleti« s strokovnimi institucijami, v drugih kratkoročni in zgolj pridobitni interes. Zagotovo pa smo najpogosteje priča preprostemu nezavedanju posameznika o pomenu dediščinskega bogastva.

 

Da je odnos lahko povsem drugačen, kažejo številni vzgledi iz tujine. Zato je vpričo priprav na regionalni dogodek stoletja stanje na področju regionalne kulturne dediščine alarmantno. Medtem ko nekateri pompozno najavljajo otvoritev razstave reprodukcij grafik španskega (in predvsem) slikarja, motoristi nemoteno uničujejo prazgodovinske nasipe. Za nekatere je to še zmeraj abstrakten pojem, za kar je končno odgovorna družba, ki ga je vzgajala in izobraževala.

 

Viri:

- Monitoring lokacij materialne kulturne dediščine iz časa neolitika, pozne bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe ter srednjega veka (foto-material, intervjuji);

- Analiza pogostosti vsebin regionalne kulturne dediščine v učnih programih;

- Anketa o poznavanju spomenikov na širšem področju mesta Maribor, ki niso sakralna ali novoveška dediščina; in

- Analiza modelov dobre prakse iz tujine. 

 

Matej Dasko je prof. likovnega pouka in magister sociologije, ki se že vrsto let ukvarja s humanističnim področjem arheologije še posebej najdevanja neolitskih najdišč v Sloveniji in njihove interpretacije.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV4.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek,15. april 2010 ob 17h v dvorani Gustaf

 

Osvobajanje Iraka

Več gostov

Predstavitev nove številke Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (ČKZ) z naslovom OSVOBAJANJE IRAKA in pogovor o predstavljeni temi.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV5.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 22. april 2010 ob 19h v Beli sobi

 

Družbena odgovornost (podjetij)

ddr. Matjaž Mulej

Prestavitev in pogovor

 

Ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor EPF. Predavatelj bo predstavil delovanje Instituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO iz Maribora. Družbena odgovornost v tem kontekstu je pojmovana kot dolgoročna naložba predvsem gospodarskih subjektov, pa tudi posameznikov, v razvoj svojega družbenega in naravnega okolja. Gre za diametralno nasprotje idealom neokonservativne ekonomije, ki stremi predvsem za večanjem takojšnjih in stalnih dobičkov, ne upoštevajoč njihovo družbeno in okoljsko ceno.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV6.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 6. maj 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine I

Jože Kos Grabar ml. 

Predavanje

 

Predavatelj bo opredelil pojem "družbena določnica" (DD) in navedel vrste le-teh. V osnovi gre za različna (psiho-)socialna  gibala oz. značilnosti človeka kot družbenega bitja, katerih nabor določa 'družbeni profil' konkretnega posameznika. Predstavljena bodo razmerja in hierarhija med posameznimi DD. S kombiniranjem in agregiranjem izbranih DD lahko  izvedemo takšne in drugačne (abstrahirane) družbene skupine (DS). Izpostavljeno bo razmerje med tako izvedenimi DS in vsebino sorodnih pojmov, znanih iz vsakdanje govorice (levica-desnica, (neo)liberalci, (neo)fašisti, demokrati, katoliki, ateisti, Evropejci, Balkanci, Slovenci, tujci...).

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV7.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 13. maj 2010 ob 19h v Beli sobi

 

Anarhizem in anarhistično organiziranje pri nas

Več gostov

Diskusija o stanju stvari, o anarhističnem organiziranju v Sloveniji in njegovih potencialih ter predstavitev druge številke Avtonomije, časopisa anarhističnega gibanja.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV8.html  

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 27. maj 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Pet korakov do tiranije

Filmozofski večer, predavanje ali dve in pogovor

 

Five Steps to Tyranny, (2001), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Elizabeth McIntyre, scenarij: Sheena McDonald, dolžina: 60'; angleščina, slovenski podnapisi.

 

Dokumentarec režiserke Elizabeth McIntyre in novinarke Sheene McDonald za BBCjevo serijo »Human Rights Human Wrongs« iz leta 2000 z naslovom »Five Steps to Tyranny«, zastavlja za vsak čas relevantno dilemo: ali lahko povsem običajni ljudje izvajajo najbolj nezamisliva dejanja? Odgovor je seveda pritrdilen. Zločine vedno zagrešijo povsem navadni ljudje. Zelo malo je potrebno, da se obrnemo proti sosedu, prijatelju... Kar je posebej zanimivo in kar je tudi predmet pričujočega sestavka, je proces, kako lahko neka zunanja sila, kot je recimo določena oblast, skozi tiranijo, v takšna dejanja zlahka prepriča celo množico drugače povsem spodobnih ljudi. Ta proces poteka v petih korakih. 

 

Samo Bohak

»Blišč in beda študentskih demonstracij«

 

Predavatelj, ki se je kot poročevalec udeležil študentskih demonstracij v Ljubljani, bo spregovoril o zamolčani strani sredinih študentskih demonstracij, o strukturnih vzrokih, ki so pripeljale do znanega razvoja dogodkov in na primerih z avdio in video gradivom orisal dogodke tiste srede, ki bodo služili kot ilustracija za splošno stanje duha slovenskega študentskega organiziranja. Spregovoril bo tudi o alternativni manifestaciji, ki je potekala v organizacij Kulturnega centra Rog in je bila v medijskem »cunamiju« potisnjena na stran.

 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa!

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV9.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 3. junij 2010 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba Pekarne)

 

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine II

Jože Kos Grabar ml.

Delavnica

 

Udeleženci delavnice bodo kritiško in ob konkretnih primerih po svoji izbiri preverili konceptualno zastavitev "DD in DS". Pri tem bodo oblikovali svoje predloge za (dodatne) vrste DD, izrazili svoj pogled na razmerja med njimi in na izvedene DS ter presodili, ali lahko "DD in DS" postane priročno družboslovno orodje za pojmovanje odnosov med družbenimi skupinami v katerikoli (globalni) družbi.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV10.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V četrtek, 10. junij 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Zaključna konferenca ŠPPIV

Filmozofski večer in pogovor

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV11.html

 

 

 

V dvorani Gustaf (Zavod Pekarna-magdalenske mreže) ob četrtkih med 11.3.2010 in 10.6.2010 ob 19. uri.

 

Za dodatne informacije pišite na zofijini@yahoo.com, zofijini@gmail.com ali pokličite na telefonsko številko 051 353 281.

 

Zaradi razumljivih (in nerazumljivih) razlogov si pridržujemo pravico do spremembe programa. Vse morebitne spremembe in druge informacije lahko spremljate na www.zofijini.net

 

Šola politične pismenosti je seveda brezplačna!

 

ŠPP pripravljamo v sodelovanju s:

 

Zavodom Pekarna-magdalenske mreže

www.pekarna.org

 

Medijski sponzorji:

 

Katedra

www.katedra-on.net

 

Radio MARŠ

www.radiomars.si

 

Studio 12

www.s12.si

 

Programa finančno ne podpira nobena organizacija. Vsa sredstva za izvedbo programa so pridobljena s članarino oziroma prostovoljnimi prispevki zainteresirane javnosti.

 

 

 

Napotila:

http://www.pekarna.org/

http://www.infopeka.org/

www.katedra-on.net

www.radiomars.si

www.s12.si

http://www.zazivali.org/

     

 

 

 


Bookmark and Share