Arhiv, O predavanjih

 

ŠPP semester III, lekcija 9

»Ob dnevu filozofije - O sranju«

Pogovor o knjigi Harrya G. Frankfurta: "O sranju" (On Bullshit) (založba Subkulturni azil, 2009)

Predstavitev in pogovor

 

POSLUŠAJ!

 

V petek 20.11. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf (KC Pekarna, Maribor) 

 

Ena izmed poglavitnih značilnosti naše kulture je, da obstaja toliko "sranja". To vedo vsi. Vsakdo izmed nas prispeva svoj delež. Takšno oceno podaja Harry Frankfurt, sloviti ameriški moralni filozof, ko v svoji knjigi razpravlja o vsenavzočem družbenem fenomenu, ki ga je načel v eseju pred dvajsetimi leti in ga v knjigi leta 2005 teoretsko razširil in nadgradil. Sranju je s tem, kakorkoli bi občutljivemu in nepozornemu ušesu to zvenelo kot ceneno ali ceno naivno paberkovanje, pridodan resen status raziskovalnega predmeta, ki je Frankfurtu služil za metodološko strogo analizo kulturnih in družbenih fenomenov, še zlasti znotraj analize diskurza. Kar ga še posebej bega in čemur sledi na svoji spoznavni poti, so dileme vprašanja napredka znanja in vednosti oziroma razprav v znanosti (bullshit talk, non-bullshit talk). Knjiga je požela serijo resnih akademskih disputov in kritik.

"O sranju" bo spregovoril pisec spremne besede Boris Vezjak in povabljeni gostje.

 

Učni material

Prezentacija (PDF)

 

Fotografije

http://www.pekarna.org/web/index.php?page=galerija&id=244    

 

Napotila:

http://press.princeton.edu/titles/7929.html

http://en.wikipedia.org/wiki/On_Bullshit

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Frankfurt

http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/frontier/index.html

 

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane