Arhiv, O predavanjih

 

ŠPP semester III, lekcija 15

»Kaj je trajnostni razvoj?«  

Predstavitev in pogovor

 

POSLUŠAJ!

 

V četrtek 14.1.2010 ob 18h v Amfiteatru II. gimnazije, Maribor 

 

Trajnostni razvoj je ena tistih besednih zvez, ki težijo k splošni rabi in toliko manj k splošnemu razumevanju. Na srečanje, na katerem bomo predstavili in kritično osvetlili pomen trajnostnega razvoja, smo povabili predstavnice dveh organizacij, ki si prizadevajo za uveljavitev koncepta trajnostnega razvoja v našem in tudi širšem mednarodnem prostoru ter se na ta način z njim pogosto srečujejo. Seznanili se bomo s pomenom trajnostnega razvoja in nekaterimi praktičnimi vidiki njegovega uresničevanja.

 

Mentorici/predavateljici: Vida Ogorelec Wagner (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) in Živa Gobbo (Focus - društvo za sonaraven razvoj)

 

Vida Ogorelec Wagner je direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

 

Živa Gobbo je vodja projektov in programa Podnebje in razvoj pri društvu Focus.

 

Napotila

http://www.umanotera.org/

http://www.focus.si/ 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Trajnostni_razvoj

http://www.itr.si/  

http://www.planbzaslovenijo.si/sl/trajnostni_razvoj

http://www.svr.gov.si/si/delovna_podrocja/svet_za_trajnostni_razvoj/  

http://trajnostni.blogspot.com/

 

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane