Arhiv, O predavanjih

 

Šola politične pismenosti, III. semester

 

 

 

 

Urnik

 

Razstiranja ideologij II

 

 

V četrtek 24.9.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Uvod v ŠPPIII - Filozofija in aktivizem«

Predstavitev programa in multimedijski potopisni performans

 

Po uvodni predstavitvi tretjega semestra ŠPPja, se bomo posvetili odnosu ne(u)sojene dvojice filozofije in aktivizma v luči izkušnje »inkognito« države v osrčju Evrope. Magyarország 2009 (Madžarska 2009).

 

Kje, če sploh, je še pravi čas za nujne revolucionarne radikalne spremembe? Predavatelj se bo spraševal o (ne)povezanosti filozofije in aktivizma in bo skozi »tour de force« podob, misli in sanj, s pomočjo velikih in malih mislecev, iskal oziroma ustvarjal pot v negotovo prihodnost. Je filozofija nujno tako nerazumljiva kot madžarščina in ali je aktivizem tako nemogoč kot si mislimo?

 

Mentor/predavatelj: Samo Bohak in Zofijini

 

Samo Bohak je študent filozofije na FF v Mariboru.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII1.html  

 

-------------------------

 

V četrtek 1.10. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Dolgo slovo kapitalizma – ali: zakaj še brati Marxa?«

Predavanje in pogovor

 

Kapitalizem se dolgo poslavlja, kar spominja na Chandlerjev »Long, Long Goodbye«. V čem pa je aktualnost Marxove kritike kapitalizma? Daje nam pomoč pri diagnozi, seveda pa ne receptov. Omogoča nam prepoznavo problemov, čeprav so se okoliščine temeljito spremenile. Aktivira našo misel.

 

Mentor/predavatelj: dr. Božidar Debenjak

 

Dr. Božidar Debenjak je dolgoletni profesor filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred upokojitvijo je predaval filozofijo zgodovine, socialno filozofijo ter panoramski uvod v filozofijo. Od leta 2001 nosi naziv zaslužnega profesorja. Objavil je več monografij in preko 300 člankov s področja filozofije zgodovine, socialne filozofije, marksologije, zgodovine marksizma ter filozofske terminologije. Med najbolj znana dela sodijo »Friedrich Engels - Zgodovina in odtujitev« (1970), »V alternativi. Marksistične študije« (1974) in »Vstop v marksistično filozofijo« (1977). Dr. Božidar Debenjak je v slovenščino prevedel Hegla (mdr. »Fenomenologijo duha« in »Um v zgodovini«), Marxa, Engelsa, R. Luxemburg, Korscha, Adorna, Marcuseja, Habermasa, Blocha idr. Je tudi soavtor Velikega nemško-slovenskega slovarja ter Velikega slovensko-nemškega slovarja. Pri založbi Sophia je leta 2008 izdal knjižico O spremembi sveta - Pomen Marxovih tez o Feuerbachu. Letos je ponovno izšel ponatis njegovega prevoda Komunističnega manifesta v izdaji, za katero so med drugim spremne besede prispevali dr. Mladen Dolar, dr. Slavoj Žižek, dr. Jože Mencinger in dr. Rajko Muršič.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII2.html

 

-------------------------

 

V četrtek 8.10. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Vprašanja in problemi farmacevtske industrije - Farmacija v pehanju za dobičkom«

Predstavitev in pogovor

 

Letos je pri nas izšla knjiga z naslovom »Resnica o farmacevtskih podjetjih«, predavateljice na katedri za socialno medicino harvardske medicinske fakultete in nekdanje odgovorne urednice prestižnega »New England Journal of Medicine, Marcie Angelli«. S knjigo je dregnila v poslovno ozadje delovanja farmacevtske in biotehnološke industrije. To je kritično poročilo o delovanju mogočne industrijske veje, v kateri profitna stopnja daleč presega povprečno profitno stopnjo v drugih industrijskih panogah. Spremno besedo k slovenskemu prevodu knjige je napisal dr. Dušan Keber, ki nam bo ob tej priložnosti zgodbo predstavil tudi iz slovenske perspektive.

 

Mentor/predavatelj: dr. Dušan Keber

 

Dušan Keber je študiral medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je 1990 postal redni univerzitetni profesor; prejel je naziv višji zdravstveni svetnik (1995) in znanstveni svetnik. Med leti 1996-2000 je bil strokovni direktor Kliničnega centra; med 2001-2004 minister za zdravje. Po letu 2004 je svetovalec Svetovne banke pri zdravstvenih reformah na področju jugovzhodne Evrope. V slovenskem prostoru je med pobudniki za ustanovitev Gibanja za ohranitev javnega zdravstva. Je angažiran intelektualec, ki je s svojimi polemičnimi nastopi večkrat razburkal različne segmente javnosti in veliko prispeval k reformam na področju medicinskega študija, raziskovalnega dela in zdravstvenega varstva.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII3.html

 

-------------------------

 

V četrtek 15.10.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

  

»Problemi farmacevtske industrije - in njenih uporabnikov - Premisleki in izkušnje kliničnega psihologa in psihoterapevta«

Predavanje in pogovor

 

V predavanju bo predavatelj spregovoril o vlogi farmacije v zdravljenju s perspektive psihoterapevta in se poleg ekonomska aspekta dotaknil še spoznanj, ki temeljijo na osebni izkušnji. Eno izmed bistvenih dilem, ki jih bomo obravnavali, bi lahko zastavili tudi tako: »Tabletka kot odrešitev ali rešilni pas?«

 

Mentor/predavatelj: mag. Janko Bohak

 

Mag. Janko Bohak je klinični psiholog, psihoterapevt in psihoanalitik.

 

Sledi Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII4.html

 

-------------------------

 

V četrtek 22.10.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Interdisciplinarni in medkulturni pristopi v (socialni) psihologiji«

Predavanje in pogovor

 

Ali lahko psihologija širi in poglablja svojo vednost na predpostavki preučevanja izoliranega posameznika? Ali posameznikov v kontroliranih (eksperimentalnih) pogojih? Ali na podlagi dominantnosti znanstvene produkcije zahodnega sveta? Ali se v sodobnih izzivih psihologija vrača k izvornim dilemam?

 

Mentor/predavatelj: dr. Bojan Musil

 

Dr. Bojan Musil je dolgoletni predavatelj psiholoških vsebin na Univerzi v Mariboru.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII5.html

 

-------------------------

 

V četrtek 5.11. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

Filmozofski večer

Film in okrogla miza - v sodelovanju z festivalom DokMa 

 

Film: »The Price of Pleasure« (»Cena užitka«)

 

Okrogla miza

»Pornografija, seksualnost in sodobni odnosi«

 

Nekoč je pornografija životarila na margini družbe, danes pa se vse bolj prebija v ospredje. Postala je ena najbolj dobičkonosnih sektorjev kulturne industrije. Hkrati s prebojem v »mainstream« pa postaja tudi vse bolj kruta in ekstremna. Posledice njenega preboja so vse bolj zaznavne na vseh ravneh našega družbenega in intimnega življenja.  

 

Več gostov – imena gostov bodo objavljena naknadno.

 

Program festivala DokMa lahko spremljate na spletni strani http://dokma.net/.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII6.html

 

-------------------------

 

V četrtek 12.11.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Kritične in uporniške strategije sodobne umetnosti«

Predavanje in pogovor

 

Polona Tratnik je slovenska umetnica in teoretičarka, ki svoj interes zasleduje v preseku znanosti in umetnosti, s poudarkom na inženiringu tkiv in svetu mikroorganizmov.

 

Mentor/predavatelj: dr. Polona Tratnik

 

Polona Tratnik  je leta 2007 doktorirala na UP Fakulteti za humanistične študije iz filozofije in teorije vizualne kulture. Za doktorat je prejela Bartolovo nagrado. Leta 2001 je magistrirala na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani iz kiparstva.  Leta 2009 je izdala znanstveno monografijo »Konec umetnosti – genealogija modernega diskurza«, z referati sodeluje na mednarodnih znanstvenih simpozijih, ureja in piše številne publikacije.

 

Raziskovalno se ukvarja s filozofijo kulture, filozofijo umetnosti, sodobno umetnostjo in filmom, sodobnimi kritičnimi in odporniškimi strategijami v umetnosti in kulturi, z bio-umetnostjo (je tudi ena od svetovnih pionirk v bio-umetnosti), s kulturnimi študiji, z novimi mediji, medijskimi študiji itd.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII7.html   

 

-------------------------

 

V četrtek 19.11.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Zelena država«

Predstavitev in pogovor

 

Ob dejstvu, da se človeštvo nahaja v globalni ekološki krizi, se zastavlja vprašanje, kaj vse lahko naredimo, da se z njo uspešno soočimo. Nekateri govorijo korenitih posegih v delovanje posameznikov, kot so uvedba prepovedi letenja, omenjajo omejevanje vožnje z avtomobilom, regulirati želijo bivanje, rekreacijo in celo prehrambene navade prebivalcev, zato da bi znižali izpuste škodljivih snovi v okolje. Kakšna je pri tem vloga države? Bomo trajnostni razvoj dosegli z osveščenostjo prebivalstva ali je pri tem potrebna trda roka države? Kako daleč lahko država poseže v svobodno delovanje posameznika, da bi uresničevala ekološke cilje? Kateri ekološki cilji upravičujejo omejevanje svobode posameznika, če sploh kateri?

 

S takimi in podobnimi izzivi se bomo skušali soočiti v debati po tem, ko nam bo Dejan Savić predstavil ključne razmisleke v globalni debati o vlogi države v prizadevanjih za trajnostni razvoj.

 

Mentor/predavatelj: Dejan Savić in gosti

 

Dejan Savić je študent filozofije na Univerzi v Ljubljani.

 

Sledi Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII8.html   

 

-------------------------

 

V petek 20.11.2009 ob 18h  v dvorani Gustaf

 

»Ob dnevu filozofije - O sranju«

Pogovor o knjigi Harrya G. Frankfurta: "O sranju" (On Bullshit) (založba Subkulturni azil, 2009)

Predstavitev in pogovor

 

Ena izmed poglavitnih značilnosti naše kulture je, da obstaja toliko "sranja". To vedo vsi. Vsakdo izmed nas prispeva svoj delež. Takšno oceno podaja Harry Frankfurt, sloviti ameriški moralni filozof, ko v svoji knjigi razpravlja o vsenavzočem družbenem fenomenu, ki ga je načel v eseju pred dvajsetimi leti in ga v knjigi leta 2005 teoretsko razširil in nadgradil. Sranju je s tem, kakorkoli bi občutljivemu in nepozornemu ušesu to zvenelo kot ceneno ali ceno naivno paberkovanje, pridodan resen status raziskovalnega predmeta, ki je Frankfurtu služil za metodološko strogo analizo kulturnih in družbenih fenomenov, še zlasti znotraj analize diskurza. Kar ga še posebej bega in čemur sledi na svoji spoznavni poti, so dileme vprašanja napredka znanja in vednosti oziroma razprav v znanosti (bullshit talk, non-bullshit talk). Knjiga je požela serijo resnih akademskih disputov in kritik.

"O sranju" bo spregovoril pisec spremne besede dr. Boris Vezjak in povabljeni gostje.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII9.html  

 

-------------------------

 

V četrtek 26.11.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

Filmozofski večer

Film in pogovor 

 

Film: »Pandora’s Box« (»Pandorina skrinjica«), 1992, režija in scenarij: Adama Curtis; angleščina, slovenski podnapisi.

 

1. del - »The Engineer's Plot«

3. del - »The League of Gentlemen«

 

»Pandora's Box«, je šestdelni BBCjev dokumentarni film, ki nosi podnaslov »Zgodbe iz dobe znanosti« in je leta 1992 nastal pod taktirko Adama Curtisa. V filmu na svoj prepoznaven način raziskuje vzroke in posledice političnega in tehnokratskega racionalizma v obdobju hladne vojne.

 

1. del – »The Engineer's Plot« (Inženirjev načrt)

Prvi del prikaže, kako so boljševiki, ki so leta 1917 prišli na oblast v Sovjetski zvezi, želeli s pomočjo racionalnih znanstvenih metod deželo industrializirati, ljudi pa preoblikovati v znanstvena bitja.

 

3. del – »»The League of Gentlemen«« (Liga džentlemenov)

Tretji del serije se ukvarja z upravljanjem povojne britanske ekonomije, še posebej z trudom, da bi zajezili povojni padec nacionalne ekonomije in posledično izgubo nacionalne zavesti. V sredini sedemdesetih je skupina ekonomistov uspela prepričati Margaret Thatcher in druge britanske politike, da poznajo recept kako Veliki Britaniji povrniti nekdanji sijaj. To je saga o tem, kako so ekonomski eksperimenti potisnili državo še globlje v krizo.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII10.html

 

-------------------------

 

V četrtek 3.12.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Časovna banka«

Predavanje in pogovor

 

Dr. Slavko Gaber nam bo predstavil izjemno zanimiv projekt časovne banke, ki ga je skupaj s študenti razvil na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ideja časovne banke je zelo enostavna. Gre za pojav, ki nima praktično nobene zveze z bankami in drugimi finančnimi ustanovami, saj časovne banke ne upravljajo denarja, temveč čas. Banke so torej le po svojem imenu, njihova osnovna ideja pa se zdi povsem enostavna. Vsako delo je enakovredno. Vredno je eno uro. Ko nekomu ponudiš eno uro dela, v zameno dobiš eno uro nekega drugega dela.

 

Mentor/predavatelj: dr. Slavko Gaber

 

Slavko Gaber je doktor sociologije, nekdanji poslanec in minister za šolstvo. Na strokovnem področju se ukvarja zlasti s sociologijo izobraževanja in politično teorijo. Nekaj tem, ki jim posveča posebno pozornost:  državljanska vzgoja, vrednote v izobraževanju, sistemi izobraževanja v različnih državah, zunanje preverjanje, meje demokracije, reprezentativna demokracija, državljanstvo itd. Je nosilec številnih projektov na področju izobraževanja in član mnogih znanstvenih teles.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII11.html  

 

-------------------------

 

V četrtek 10.12.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

Filmozofski večer

Film in okrogla miza

 

Film: »Consuming Kids« (»Otroci potrošnje«)

 

Okrogla miza

»Oglaševanje in otroci«

 

Pri življenjski usmeritvi večine mladih igra potrošniška ideologija, ki ji botruje reklama, ključno vlogo.

Ulrich in Wolfram Eicke

 

»Otroci so neizkušeni, lahkoverni, spremenljivi in se nanje lahko vpliva. V glavi imajo še dovolj prostora, zato so zelo dojemljivi za nove vtise, tudi za imena blagovnih znamk, reklamne simbole in slogane. Otroci tudi nič ne vedo o tem, kakšne namere imajo oglaševalci in kako jih zanimajo zgolj prodajni uspehi. Reklamni spektakel otroci jemljejo resno in "se nekritično predajajo sirenskim zvokom reklame". In kar je najpomembneje: otroci so dobri reklamni agenti, saj imajo izjemno uspešne tehnike izsiljevanja staršev za nakup prav tistega izdelka, ki jim ga ponuja oglas.«

 

Več gostov – imena gostov bodo objavljena naknadno.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII12.html

 

-------------------------

 

V četrtek 17.12.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

 

»Ponovna aktualnost marksizma«

Predavanje in pogovor 

 

V predavanju bomo predstavili nastavke za ponovno aktualnost marksizma.

 

Anej Korsika bo obravnaval povezavo med blagovno formo, o kateri lahko beremo v prvem poglavju »Kapitala« ter pravno formo, ki jo po vzporedni logiki razvije sovjetski teoretik Pašukanis. Njegovo delo je danes precej nepoznano in povsem neupravičeno zapostavljeno. V marksistični tradiciji se pravo namreč često dojema kot tisti instrumentarij vladajočega razreda, s katerim ta legalizira svojo dominanco, po svojem bistvu pa je prepuščeno arbitrarnim odločitvam vladajočih. Pašukanis gre precej dlje in skozi svojo analizo pokaže, da je pravo strukturni element meščanskega produkcijskega načina, njegov temeljni moment, ki ga ne moremo odpraviti z dekretom. Ob tej primerjavi pa se bomo poigrali tudi z mislijo kako danes obstoječe pravo odpraviti?


Primož Kraševec bo spregovoril o zgodovinske materializmu »srednjega« Marxa proti novim idealizmom. V predavanju bo soočil teorijo, ki je bila v času teoretskih in ideoloških bojev med humanističnimi pristaši »mladega« in dialektično materialističnimi pristaši »zrelega« Marxa nekoliko zanemarjena - teorijo »srednjega« Marxa, Marxa zgodovinarja pariške komune in političnih ter socialnih prevratov v Franciji srede 19. stoletja -, in danes v lokalnem akademskem miljeju prevladujoče načine pisanja zgodovine (obrat h kulturni zgodovini, moralno-teološke »teorije« o totalitarizmu, intimne izpovedi žrtev in ustno zgodovino). Osnovna teza bo, da novi idealizmi v zgodovinopisju blokirajo teoretsko analizo in politično soočenje s »polpreteklo zgodovino« in da je izključitev Marxa in zgodovinskega materializma iz nabora legitimnih zgodovinopisnih teorij del tega procesa, procesa v katerem pisanje zgodovine to prej zakriva in mistificira, v skladu z dnevno- in geopolitičnimi potrebami precej mračnjaškega in zatiralskega tipa.

 

Mentorja/predavatelja: Primož Krašovec in Anej Korsika

 

Primož Krašovec je podiplomski študent sociologije na Fakulteti za družbene vede.

 

Anej Korsika je člana društva Polituss in podiplomski študent politologije.

 

Sledi Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)  

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII13.html

 

-------------------------

 

V četrtek 7.1.2010 ob 18h v Beli sobi

 

Filmozofski večer

Film in pogovor 

 

Film: »Pandora’s Box« (»Pandorina skrinjica«)

 

4. del – »Goodbye Mrs Ant«

6. del – »A is For Atom«

 

»Pandora's Box«, je šestdelni BBCjev dokumentarni film, ki nosi podnaslov »zgodbe iz dobe znanosti« in je leta 1992 nastal pod taktirko Adama Curtisa. V filmu na svoj prepoznaven način raziskuje vzroke in posledice političnega in tehnokratskega racionalizma v obdobju hladne vojne.

 

4. del – »Goodbye Mrs Ant« (»Nasvidenje gospa Mravlja«)

Epizoda se osredotoča na odnos do okolja, ki so ga gojili v času hladne vojne. Pokaže, kako sta se v tem času pod raznimi političnimi in ekonomskimi pritiski, preoblikovali entomologija in ekologija.

 

6. del – »A is For Atom« (»A je za Atom«)

Zadnja epizoda ponuja vpogled v zgodovino nuklearne energije. V petdesetih so bili znanstveniki in politiki prepričani, da bodo lahko s pomočjo nuklearne energije ustvarili novi svet. A se je optimizem, vpričo jedrskih nesreč, hitro obrnil v svoje nasprotje.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII14.html

 

-------------------------

 

V četrtek 14.1.2010 ob 18h v Amfiteatru II. gimnazije, Maribor

 

»Kaj je trajnostni razvoj?«

Predstavitev in pogovor

 

Trajnostni razvoj je ena tistih besednih zvez, ki težijo k splošni rabi in toliko manj k splošnemu razumevanju. Na srečanje, na katerem bomo predstavili in kritično osvetlili pomen trajnostnega razvoja, smo povabili predstavnice dveh organizacij, ki si prizadevajo za uveljavitev koncepta trajnostnega razvoja v našem in tudi širšem mednarodnem prostoru ter se na ta način z njim pogosto srečujejo. Seznanili se bomo s pomenom trajnostnega razvoja in nekaterimi praktičnimi vidiki njegovega uresničevanja.

 

Mentorji/predavatelji: Vida Ogorelec Wagner (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) in Živa Gobbo (Focus - društvo za sonaraven razvoj)

 

Vida Ogorelec Wagner je direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

 

Živa Gobbo je vodja projektov in programa Podnebje in razvoj pri društvu Focus.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII15.html

 

-------------------------

 

V četrtek 21.1.2010 ob 18h v Beli sobi

 

»Odnos države do religije in Hlapca Jerneja«

Predavanje in pogovor

 

Naslov zajema dve temi, ki sta aktualni na Slovenskem že zadnjih sto let in prav nič bolj razčiščeni, kot sta bili v času, ko sta se prvič pojavili. Gre za temi socialne države in regulacije državnega odnosa do verskih skupnosti, - ki sta bolj tesno povezani kot se običajno zdi, ki ju je (obe skupaj) enigmatsko upodobil že Ivan Cankar v svoji noveli »Hlapec Jernej in njegova pravica«, ki še vedno burita duhove oz. diametralno različne interpretacije in sta v sodobni slovenski politiki precej zanemarjeni.

 

Mentor/predavatelj: dr. Srečo Dragoš

 

Dr. Srečo Dragoš je doktor socioloških znanosti, socialni delavec in predavatelj sociologije na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani.

 

V dvorani Gustaf ob 19.30 - Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII16.html

 

-------------------------

 

V četrtek 28.1.2010 ob 18h v v Beli sobi

 

»Sociološka analiza uvedbe UTD v Sloveniji« in zaključna konferenca

Predavanje in pogovor

 

Ob zaključku tretjega semestra Šole politične pismenosti, se bomo z ugledno gostjo sproščeno pogovarjali o socioloških vidikih projekta, ki lahko temeljno spremeni našo družbo - uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka.

 

Mentorja/predavatelja: dr. Valerija Korošec in Branko Gerlič

 

Dr. Valerija Korošec je zaključila magistrski študij Analiza Evropske socialne politike ter doktorski študij z nalogo »Postmodernistična paradigma mišljenja in sociologija«. Zaposlena je na  Uradu za makroekonomske analize in razvoj

 

Branko Gerlič je absolvent VEKŠ-a (sedaj EPF) in nekdanji novinar v TAM-u.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII17.html

 

 

 

V dvorani Gustaf (Zavod Pekarna-magdalenske mreže) ob četrtkih med 24.9.2009 in 28.1.2010 ob 18. uri.

 

Za dodatne informacije pišite na zofijini@yahoo.com, zofijini@gmail.com ali pokličite na telefonsko številko 051 353 281.

 

Zaradi razumljivih (in nerazumljivih) razlogov si pridržujemo pravico do spremembe programa. Vse morebitne spremembe in druge informacije lahko spremljate na www.zofijini.net

 

Šola politične pismenosti je seveda brezplačna!

 

ŠPP pripravljamo v sodelovanju s:

 

Zavodom Pekarna-magdalenske mreže

www.pekarna.org

 

Medijski sponzorji:

 

Katedra

www.katedra-on.net

 

Radio MARŠ

www.radiomars.si

 

Studio 12

www.s12.si

 

Programa finančno ne podpira nobena organizacija. Vsa sredstva za izvedbo programa so pridobljena s članarino oziroma prostovoljnimi prispevki zainteresirane javnosti.

 

 

 

Brošura: ŠPPIII (PDF)  

 

Napotila:

http://www.pekarna.org/

http://www.infopeka.org/

http://www.cnvos.si

http://www.ff.uni-mb.si/

www.katedra-on.net

www.radiomars.si

www.s12.si

http://www.zazivali.org/

http://dokma.net/

http://www.umanotera.org/

http://www.focus.si/

     

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane