Arhiv, O predavanjih

 

»Mi smo tisti, na katere smo čakali«

Šola politične pismenosti, II. semester

 

 

»Dolžan ni samó, kar veleva mu stan, Kar more, to mož je storiti dolžan!...«

 

Simon Gregorčič

 

»You press a button every four years and call it democracy?«

 

Noam Chomsky

 

 

 

Urnik

 

Razstiranja ideologij I

 

 

V sredo 4. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Oddajte svoj glas!«

Predavanje in pogovor

 

Predavanje z originalnim naslovom »Ničta stopnja demokracije«, se vzpostavlja ob vprašanju »koga voliti«, oziroma ob zagati, ko na volitvah ne najdemo pravega kandidata. Po shematičnem premisleku, zakaj je na volitve sploh dobro iti, se nekoliko ustavi ob raziskavi možnosti ki so nam v volilni skrinjici na voljo in se končno ustavi pri tisti eni, ki jo imenuje najdba. Sledi konceptualizacija zaenkrat še neimenovane strategije in pretres možnosti za njeno vpeljavo v konkretno politično življenje tako posameznika kot javnosti.

           

Predavanje je po svoji najboljši moči spisal Gregor Lozar, pisatelj v nastajanju, ki je v skladu s humanistično tradicijo svojega poklica odločen, da pomoli svoj radovedni smrček tudi v vode politične miselnosti. Kaj se bo iz tega izcimilo si lahko pridete pogledati v sredo 4. marca ob 19:00 uri v dvorano Gustaf. Vljudno vabljeni in pripeljite prijatelje!  

 

Mentor/predavatelj: Gregor Lozar

 

 

-------------------------

 

V sredo 11. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»O Afriki drugače«

Predstavitev in pogovor

 

Mag. Eyachew Tefera se je pred približno dvajsetimi leti iz Etiopije preselil v Slovenijo na študij. Gospod Tefera je v tem času deloval na znanstveno-raziskovalnem področju v Mariboru in v Ljubljani. Je tudi nacionalni koordinator Evropske mreže za boj proti rasizmu (ENAR) v Sloveniji in sodelavec mnogih domačih in afriških nevladnih organizacij. Na povabilo OECD se je udeležil konference o učinkovitosti razvojne pomoči (t.i. pariška deklaracija). Pri nas in v Etiopiji je ustanovil Inštitut za afriške študije, ki kritično spremlja odnos slovenske in evropske javnosti do Afrike in ljudi, ki živijo v njej. Zato bomo skozi predavanje in razpravo razmišljali predvsem o tem, v kolikšni meri in na kakšen način je Afrika deležna evropocentrizma.

 

Mentor/predavatelj: mag. Eyachew Tefera

 

 

-------------------------

 

V sredo 18. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Za nove družbene konceptualizacije in njim pripadajoče nove pojme«

Predavanje in pogovor

 

Posvečeno obletnici Pariške komune (od 18.3. do 26.5. 1871)

 

Avtor bo uvodoma predstavil namen in vlogo družbenih konceptualizacij v sklopu naprezanj posameznikov in (hierarhiziranih) družbenih skupin za njihovo čim boljšo eksistenco. V nadaljevanju bo pomensko analiziral izbrane ključne pojme, ki so temeljni gradniki danes prevladujočih družbenih konceptualizacij v Sloveniji, večjem delu Evrope in drugje. Zanje avtor predlaga alternativne, pomensko ustreznejše in predvsem manj 'varljivo-univerzalistično' ukrojene pojme. V zaključku bodo opisani osrednji vzvodi za tvorbo in uveljavitev novih družbenih konceptualizacij, in sicer nasploh ter posebej za slovensko družbo na začetku 21. stoletja.

 

Mentor/predavatelj: Jože Kos Grabar

 

 

-------------------------

 

V sredo 25. 3. 2009 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba)

 

»Novi duh kapitalizma«

Predstavitev in pogovor

 

Predstavitev knjige »The new spirit of capitalism«.

 

Zakaj je kritika kapitalizma danes tako neučinkovita? V prelomnem delu »The new spirit of capitalism« sociologa Boltanski in Chiapello predlagata, da moramo zgrabiti krizo kritike kapitalizma pri njenih koreninah. Po Boltanskem in Chiapello je svetovni kapitalistični sistem od srede 70h dalje opustil hierarhično fordistično strukturo delo in jo nadomestil z mrežno organizacijo, ki temelji na iniciativi in relativni avtonomiji zaposlenih, ki gre na škodo materialne in psihološke varnosti. Novi duh kapitalizma je prevladal s pomočjo neverjetne rekuperacije umetniške kritike, ki je od leta 1968 napadala odtujitev in reifikacijo vsakdanjega življenja po kapitalizmu, in socialne kritike, ki je ostala fiksirana na stare in danes neobstoječe rigidne in hierarhične oblike organizacije dela. Boltanski in Chiapello predlagata ponovno oživitev obeh kritik na podlagi njunih uvidov in spoznanj.

 

Mentorica/predavateljica: Karolina Babič

 

 

-------------------------

 

V sredo 1. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Filmozofski večer

Film in pogovor  

Bigger Stronger Faster

 

Pogovor bo tekel o merilih za doseganje uspeha oziroma o mejah, ki jih v slepi želji po uspehu presegamo. Ta način mišljenja je posebej značilen za dežele novega kapitalizma kot je ZDA, kjer cilj opravičuje sredstvo in je za uspeh dovoljeno narediti praktično vse. Preučili bomo vpliv te filozofije na vsakodnevno življenje in popularno kulturo. Kot primer bomo uporabili in navedli primer dopinga v športu.

 

 

-------------------------

 

V sredo 8. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Skupnostni/participatorni  mediji«

Predstavitev in pogovor

 

Ukvarjali se bomo s problematiko vzpodbujanja in razvijanja participatornih medijev na evropskem in širšem področju. Namen pogovora bo osvetliti participatorne medije, njihovo namembnost, pomembnost, razumevanje ter ključne zgodovinske in aktualne značilnosti znotraj evropskega prostora, pri čemer bo kot ogrodje služila neodvisna evropska iniciativa Evropskega foruma skupnostnih medijev.   

 

Mentorica/predavateljica: Mojca Planšak

 

 

-------------------------

 

V sredo 15. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Etični egoizem pri mladih: ali je to problem?«

Predavanje in pogovor

 

Mentor/predavatelj: Andrej Adam 

 

 

-------------------------

 

V sredo 22. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Filmozofski večer

Film in pogovor 

Trials of Henry Kissinger

 

Kje so meje politike in politikov ko pride do težkih moralnih in etičnih odločitev. Morajo politiki za svoja dejanja enako odgovarjati pred zakonom kot ostali državljani oziroma zakaj bi moralo biti drugače? Za primer bomo pogledali film o domnevni odgovornosti in vojnih zločinih Henrya Kissingerja ter predsednikov Nixona in Forda.

 

 

-------------------------

 

V sredo 6. 5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»O legalnosti in legitimnosti«

Predavanje in pogovor

 

Mentor/predavatelj: Branko Gerlič

 

 

-------------------------

 

V sredo 13. 5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Resnica in miti o izraelsko palestinskem konfliktu«

Predavanje in pogovor

 

Mentor/predavatelj: Aleš Kustec

 

Filmozofski večer

Iron Wall

 

 

-------------------------

 

V sredo 20. 5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Svetovna delitev dobrin kot novi ekonomski princip«

Predavanje in pogovor

 

Mentor/predavatelj: Rok Kralj

 

 

-------------------------

 

V sredo 27.5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Novinarska avtonomija in oblast«

Predavanje in pogovor

 

Mentor/predavatelj: dr. Boris Vezjak 

 

 

-------------------------

 

V sredo 3. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Kaj z odpadki?« - Sežigalnica DA ali NE

Pogovor o sežigalnici v Mariboru

 

Mentor/predavatelj: Boštjan Pihler in gostje

 

 

-------------------------

 

V sredo 10. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

»Sloga«

Predstavitev in pogovor

 

Slovenske nevladne razvojne organizacije - NVRO (19 njihovih predstavnikov) so platformo Sloga - Slovenian Global Action ustanovile šele po štirih letih prizadevanj decembra 2005.

 

Sloga se zavzema za socialno pravičnost in odgovornost, spoštovanje človekovih pravic, solidarnost, trajnostni razvoj in vključitev ranljivih skupin v procese odločanja v kontekstu razvojnega sodelovanja.

 

Kot predstavnica slovenskih NVRO želi Sloga deliti izkušnje svojih članic s predstavniki Concorda in drugimi partnerskimi NVRO ter sodelovati v relevantnih kampanijah na evropski ravni. Pri aktivnostih lobiranja na nacionalni ravni, ki so usmerjena na vlado ali parlament, želi v sodelovanju s Concordom odigrati ključno vlogo. Prav tako se Sloga aktivno udejstvuje v procesu oblikovanja, izvajanja in evalvacije evropske razvojne politike

 

Mentor/predavatelj: Luka Lubi in predstavniki platforme Sloga

 

Filmozofski večer

Kratki film

 

 

-------------------------

 

V sredo 17. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

 

Zaključna konferenca

Zabava in pogovor

 

 

 

V dvorani Gustaf (Zavod Pekarna) ob sredah med 4.3.2009 in 17.6.2009 ob 19. uri.

 

Za prijave in dodatne informacije pišite na zofijini@yahoo.com in zofijini@gmail.com ali pokličite na telefonsko številko 051 353 281

 

Zaradi razumljivih (in nerazumljivih) razlogov si pridržujemo pravico do spremembe programa. Vse morebitne spremembe in druge informacije lahko spremljate na www.zofijini.net

 

Za spremljanje filmozofskih večerov je dobrodošlo osnovno znanje angleškega jezika.

 

Šola politične pismenosti je seveda brezplačna!

 

ŠPP pripravljamo v sodelovanju s:

Zavodom Pekarna

www.pekarna.org

 

Medijska sponzorja sta Katedra in radio MARŠ

 

ŠPP NE sofinancira Mestna občina Maribor

 

 

 

 

Brošura: ŠPPII (PDF)

 

Napotila:

http://www.pekarna.org/

http://www.infopeka.org/

www.pei.si

http://www.cnvos.si

http://infoshok.wordpress.com/

http://www.ff.uni-mb.si/

www.katedra-on.net

www.radiomars.si

     

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane