Arhiv, O predavanjih

 

ŠPP lekcija 8

Politična teorija I. – refleksija dogajanja v družbi II

 

Posnetek si lahko na računalnik prenesete na strani: http://archive.org/details/PolitinaTeorijaI.RefleksijaDogajanjaVDrubiIi

 

V petek 12.12. ob 18. uri v dvorani Gustaf/ali v Beli sobi (Zavod Pekarna) 

 

Seznanili se bomo z inštitucijami Evropske unije in glavnimi strukturnimi problemi znotraj Evropske unije in demokratičnim deficitom, ki ga prinašajo.

 

Leta 2000 je Evropska unija sprejela temeljni razvojni dokument Skupnosti – Lizbonsko strategijo kot odgovor na nove izzive, ki so posledica globalizacije, tehnološkega razvoja in staranja populacije. Temeljni cilj tega dokumenta je, da EU v obdobju desetih let postane najbolj konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki je sposobno trajnostne rasti z več kvalitetnimi zaposlitvenimi možnostmi in socialno kohezijo. Namesto trajnostnega razvoja se Unija na začetku 21. stoletja sooča z razvojnimi zaostanki in upadom konkurenčnosti njenega gospodarstva. V predavanju se bomo seznanili s t.i. razvojnimi politikami EU in nekaterimi strukturnimi problemi, ki vplivajo na njihovo izvajanje.

 

Gosta/predavatelja: Jure Lašič (univ.dipl. politolog) in Luka Lubi (Inštitut za etiko Maribor)

 

 

 

Posnetek: Jelena

 

 

Ob 20.15

 

PEKINO – FILMOZOFSKI VEČER

VISUAL RESISTANCE CINEMA – 2008

 

The Real Face of the European Union, (2004), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Phillip Day; dolžina: 43'; angleščina.

 

Koncept EU je mnogim državam predstavljen kot njihovo najboljše upanje za prihodnost. Film, ki se omenjene tematike loteva z skeptičnega zornega kota Britanskega državljana, se sprašuje po ozadju in smernicah unije. EU, ki s skupno valuto, skupnim pravosodjem in vojsko počasi postaja federalna superdržava ima lahko velike, včasih tudi zaskrbljujoče posledice za njene državljane.

 

 

 

Napotila

http://campaignfortruth.com/CTE/realfaceinfo.htm

     

 

 

 


Bookmark and Share