Arhiv, O predavanjih

 

Okrogla miza

Vabilo na okroglo mizo ob 60. obletnici Splošne deklaracije o človekovih pravicah

 

Posnetek si lahko na računalnik prenesete na strani: http://archive.org/details/60.ObletnicaSploneDeklaracijeOlovekovihPravicah

 

Amnesty International Slovenije (AIS) vabi vse zainteresirane na okroglo mizo na temo 60. obletnice Splošne deklaracije ZN o človekovih pravicah (SDČP). Na okrogli mizi se bomo dotaknili položaja in vloge Združenih narodov in SDČP 60 let kasneje in preučili vpliv mednarodnih mehanizmov človekovih pravic v praksi ter v naši državi. Ob 60. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic (SDČP) je potrebno ugotoviti predvsem, da je le-ta v praksi prepogosto gola črka na papirju. Navedeno dokazujejo grobe in masovne kršitve na večih območjih (Sudan/Darfur), kot tudi glede večih vsebinskih vprašanj (mučenje v boju proti terorizmu, revščina ipd.). Prizadevanja ZN in drugih specializiranih medvladnih in nevladnih organizacij se prepogosto in prelahko ignorira.

 

Poseben poudarek bo dan tudi izbrisanim, katerih položaj ostaja v naši državi nerazrešen kljub mnenjem in priporočilom ZN, Sveta Evrope, Ustavnega sodišča RS, Varuha človekovih pravic RS ter civilne družbe.

 

Odgovor na vprašanje »Kje so torej človekove pravice danes?« bomo iskali na okrogli mizi v Mariboru, na ŠTUK-u, 27. 11. 2008 ob 18. uri. Vstop je prost.

 

Okroglo mizo bo moderirala novinarka Vesna Lovrec, sodelovali pa bodo:

-         Jernej Rovšek, namestnik Varuha človekovih pravic RS;

-         Majda Potrata, poslanka Državnega zbora RS;

-         Mirjana Učakar, izbrisana;

-         Blaž Kovač, vodja projektov na Sloveniji v Amnesty International Slovenije.

 

Okroglo mizo AIS pripravlja v sodelovanju z Zofijinimi ljubimci ter Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru.

 

Napotila

http://www.amnesty.si/sl/node/1529

www.soum.si

www.zofijini.net

www.stuk.org

http://www.un.org/events/humanrights/udhr60/

http://www.un.org/Overview/rights.html

      

 

 

 


Bookmark and Share