Arhiv, O predavanjih

 

Maja Milčinski

JE FILOZOFIJA EVROPSKI FENOMEN?

 

Filozofija kot kritična aktivnost, ki preizprašuje svojo lastno naravo in pomen, je res dediščina grške filozofije. Prav tako je filozofija, ki želi postaviti razum nad ostale komponente človeka, v veliki meri prevladovala v evropski tradiciji. V azijskih filozofskih smereh pa srečujemo filozofe, ki sicer poskušajo premagovati enodimenzionalnost racionalnosti, ki pa kljub temu niso iracionalisti, kot jih često označujejo evropski in ameriški filozofi.

 

Predavanje bo poskušalo nakazati poti, po katerih bi lahko ušli evropocentrizmu na področju filozofije, in opozoriti, kaj nas o kritiki in problematizaciji filozofije kot znanosti lahko naučijo azijski filozofi.

 

Dr. Maja Milčinski je profesor na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, sicer pa gotovo najboljša poznavalka azijskih filozofij pri nas. S knjigama Stara kitajska modrost (1988) in Klasiki daoizma (1992) ter s Konfucijevimi Pogovori (1988) je kot prevajalka in avtorica spremnih študij naš prostor obogatila z nekaterimi klasičnimi besedili tradicionalne azijske misli. Leta 1995 je nazadnje izšla njena knjiga Kitajska in Japonska: med religijo in filozofijo.


 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane