Arhiv, O predavanjih

 

Predstavitev knjige

Tea Logar: Ljudje kot sredstva

 

Posnetek si lahko na računalnik prenesete na strani: http://archive.org/details/TeaLogarLjudjeKotSredstva

 

15.11.2012 ob 16:00 v Mestni knjigarni Maribor

 

Pri predstavitvi knjige "Ljudje kot sredstva; izkoriščanje v osebnih odnosih" se bosta avtorici dr. Tei Logar pridružila dr. Friderik Klampfer in dr. Boris Vezjak.

 

Avtorica se v knjigi, ki je izšla pri založbi Krtina, posveča filozofski analizi koncepta izkoriščanja v osebnih in intimnih odnosih, pri čemer opozarja, da definicija koncepta izkoriščanja ostaja nejasna in izmuzljiva kljub njeni pogosti rabi v filozofski literaturi. V pričujočem delu predstavi natančen in kritičen pregled obstoječih teorij izkoriščanja z zaključkom, da nobena od njih ne da zadovoljivega odgovora na vprašanja, kaj je izkoriščanje, katere so njegove bistvene značilnosti in kaj ga dela moralno spornega.

 

Knjiga je za razumevanje in problematiziranje izkoriščanja relevantna ne le s filozofskega vidika, temveč je pomembna tudi za širše področje humanistike in družboslovja, saj odpira možnost, da na izkoriščanje prenehamo gledati zgolj kot na funkcijo nepravične delitve dobička in dobrin. S tem, ko pod koncept izkoriščanja zajamemo tudi sporno izrabljanje tistih, s katerimi smo v osebnih in intimnih razmerjih, si zagotovimo možnost za razumevanje izkoriščanja v širšem (in ne zgolj ekonomskem) smislu, s tem pa ustvarimo boljšo podlago za enotno teorijo izkoriščanja.

 

Vir: http://www.mladinska.com/skupina_mk/koledar_dogodkov/dogodek?etid=946

 

Napotila

http://www.zalozbakrtina.si/index.php?page=knjiga&kid=330

http://www.bukla.si/?action=books&book_id=14355

http://www.radiostudent.si/kultura/humanistika/tea-logar-ljudje-kot-sredstva

http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/ljudje-kot-sredstva-izkoriscanje-v-osebnih-odnosih.html

      

 

 

 


Bookmark and Share