Arhiv, O predavanjih

 

»Sobotna humanistična ofenziva«

Zofijini ljubimci v KPŠ

 

 

PROGRAM

 

Vsako zadnjo soboto v mesecu se bomo v Kavarni KPŠ v sodelovanju z društvom Zofijini ljubimci lotevali aktualnih in zanimivih družboslovnih tem, ki se jim bomo približevali skozi inovativne predstavitve, predavanja eminentnih gostov in debate. Vabljeni!

 

V soboto, 27.3.2010 ob 19h v Kavarni KPŠ

 

Podobe ženskosti

 

Film: »Killing Us Softly 3«, dolžina: 34'

 

Predstavitev vloge otroštva pri ustvarjanju spolnih vlog skozi knjigo Simone de Beauvoir »Drugi spol«, dolžina: 15'

 

Tema: Kako dojemamo in kako se kaže ženski spol v današnji družbi.

 

Gost: dr. Vesna Vuk Godina

 

Dr. Vesna V. Godina je priznana sociologinja, antropologinja in publicistka. Je profesorica socialne, politične in kulturne antropologije na Filozofski fakulteti v Mariboru. Uveljavila se je kot avtorica številnih strokovnih in poljudnih člankov in publikacij, kot kolumnistka pa piše tudi za številne slovenske časopise. Med drugim je izdala knjige »Socializacijska teorija Talcotta Parsonsa«, »Izbrana poglavja iz zgodovine antropoloških teorij« in »Havaji na papirju«.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_kps1.html

 

------------------------------------------------------------

 

V soboto, 24.4.2010 ob 19h v Kavarni KPŠ

 

Kapitalizem za začetnike

 

Film: »Capitalism and other kids stuff«, dolžina: 49'

 

Naslov predavanja

»Identiteta fleksibilnega delavca«

Sodobno kapitalistično gospodarstvo terja vse bolj fleksibilnega delavca in države so temu primerno naklonjene sprejemanju nove delovne zakonodaje v smeri fleksibilizacije trga dela. Postavlja se vprašanje, kaj fleksibilizacija pomeni za človeka kot bitje, ki poskuša v okviru svojega delovanja v družbi dejavno oblikovati svojo identiteto.  

 

Gost: Karolina Babič

 

Karolina Babič je univerzitetna diplomirana filozofinja, študentka na podiplomskem študiju filozofije pri Univerzi v Novi Gorici in ZRC SAZU.

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_kps2.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V soboto, 29.5.2010 ob 19h v Kavarni KPŠ

 

Podoba-Glasba

 

Film: »Različni glasbeni videospoti«

 

Tema: Izobraževalni večer posvečen videospotu.

 

Podoba-Glasba, izobraževalni večer posvečen videospotu je zastavljen kot predstavitveni večer glasbenega videospota, na katerem bomo ob projekcijah izbranih videospotov prisluhnili še strokovnemu spremnemu predavanju, skozi katerega se bomo seznanili o novih, inovativnih, na kakršen koli način zanimivih videospotih, kot tudi pogledali v njihovo zakulisje: kdo so ljudje, ki jih ustvarjajo, kakšne so zgodbe za njimi, o zgodovini forme in žanrov itd., ter v dodatku, poskušali vzpodbuditi teoretsko refleksijo na tem področju (http://www.podoba-glasba.si/)  

 

Gost: Matic Majcen

 

Matic Majcen je diplomirani sociolog kulture in podiplomski študent sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani, zaključuje doktorsko disertacijo o slovenskem poosamosvojitvenem filmu. Svoje članke objavlja v publikacijah Dialogi, Kino!, Kinotečnik, Dnevnik in Ekran, pri slednji je tudi član uredništva. Je ustanovitelj spletne revije Podoba-Glasba, prve publikacije za umetnost glasbenega videa v Sloveniji.

 

V sodelovanju z Društvom za razvoj filmske kulture (www.filmsko.net)

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_kps3.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V soboto, 26.6.2010 ob 20h v Kavarni KPŠ

 

O predsodkih

 

Film: »Blauäugig«, dolžina: 90'

 

Tema: O razširjenosti predsodkov v naši družbi.

 

Jane Elliott je ameriška učiteljica, ki je vse od leta 1968 na svojevrstnem pohodu proti rasizmu in družbeni diskriminaciji vseh vrst. V sklopu posebne delavnice, ki jo prireja povsod po svetu, za udeležence ustvari poseben realističen mikrokozmos današnje družbe. Kar se prične kot igra, se hitro izkaže kot kruto in v življenju nikoli tako transparentno lekcijo, o naših vsakodnevnih interakcijah in boju za premoč nad sočlovekom.  

 

Jane Elliott je zaslovela leta 1968, ko je na lokalni osnovni šoli, kjer je učila, prvič uspešno preizkusila ta eksperiment. Razred je razdelila na dva tabora, za merilo pa vzela barvo oči vsakega od otrok. Učenci so bili na ta način, na podlagi svoje barve oči, segregirani v privilegirano oziroma podrejeno pozicijo. Na ta način je otrokom na najbolj nazoren način predstavila delovanje rasizma in drugih diskriminatornih praks v vsakodnevnem življenju. Rezultat eksperimenta, kot tudi odziv nanj, je bil spektakularen. Jane Elliott je spodbudil, da je z eksperimentom nadaljevala tudi na drugih demografskih skupinah. »Blauäugig« je pedagoško zasnovan dokumentarec nemške produkcije, o njenem edinstvenem delu, ki skozi spremljanje ene takšnih delavnic, na najbolj nazoren način pokaže tako na motive, didaktične metode kot učinke tovrstnega praktičnega izobraževanja.

 

Po projekciji filma si bomo zastavili nekaj vprašanj in se v diskusiji med drugim pogovorili o tem, kako različne oblike diskriminacije vplivajo na življenja posameznikov.

 

Gostje: Zofijini ljubimci (www.zofijini.net)

 

Več na: http://www.zofijini.net/predavanja_kps4.html

 

-----------------------------------------------------------

 

V soboto, 30.10.2010 ob 18h v Kavarni KPŠ

 

Disney: liberalni multikulturalizem in neo-imperalizem

 

Film: »Mickey Mouse Monopoly«, dolžina: 52'

 

Tema: Kako animirani filmi in pravljice oblikujejo otroško (naše) mišljenje in življenje.

 

Disney s svojimi najnovejšimi "multi-kulti" animiranimi filmi pod prevleko tolerance in liberalne pluralnosti promovira neoimperialistični diskurz simbolične vključitve, etnizacije in rasistične kulturalizacije drugega. To pa je na dolgi rok tudi del zagovora t. i. militarističnega humanitarizma. Predavateljica bo spregovorila o načinu vzpostavljanja in legitimiranja tega diskurza skozi nekaj reprezentativnih Disneyjevih risank in nenazadnje njegovega delovanja na oblikovanje in vzpostavljanje t. i. nekritičnih kozmopolitantskih identitet med mladimi.

 

Gost: dr. Lilijana Burcar

 

Dr. Lilijana Burcar, doktorica literarnih ved, je po študiju angleškega jezika in književnosti na Oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani na isti fakulteti tudi magistrirala s temo anglo-ameriška mladinska književnost, pravljice in feministična teorija ter doktorirala s temo imaginarij otroštva v britanski otroški in mladinski književnosti. Danes je na tem oddelku tudi zaposlena, raziskovalno pa se ukvarja s feministično teorijo in študijami spolov, postkolonialnimi in neokolonialnimi študiji ter sodobno britansko in ameriško književnostjo.

 

-----------------------------------------------------------

 

Zaradi organizacijskih in logističnih težav je izvajanje napovedanega programa prekinjeno. Morebitne nove temine in vsebine bomo objavljali sproti. Prosimo za razumevanje.

 

-----------------------------------------------------------

 

V soboto, 6.11.2010 ob 18h v Kavarni KPŠ (ODPADE)

 

Paranoja

 

Politična paranoja je premalo raziskan fenomen, toda zdi se, da imamo v Sloveniji izvrstno priložnost za raziskovanje. Za to, da bi govorili o paranoji, ne potrebujemo nujno paranoidnih akterjev - z vidika proizvajanja učinkov se lahko paranoidno stanje pri državljanih poveča, če je instrumentalno zlorabljeno. Avtor bo spregovoril o tem, kako lahko različne načine nacionalističnega, diskriminatornega, populističnega ali sovražnega govora bolje razumemo ali celo izključno analiziramo s pomočjo družbenih mehanizmov paranoje.

 

Gost: dr. Boris Vezjak

 

Dr. Boris Vezjak je docent na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru, kjer tudi predava. Je avtor naslednjih prevodov in knjig: »Platon: Harmid« (1994), »Platon: Fileb« (2000), »Platon: Parmenid« (2001), »Kako so močno dihali: komentarji in kronologija k primeru Petek« (2005), »Sproščena ideologija Slovencev: o političnih implikacijah filozofema sproščenost« (2007) in »Zmote in napake v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu« (2007, skupaj z Janezom Bregantom) itd.

 

-----------------------------------------------------------

 

V soboto, 30.10.2010 ob 20h v Kavarni KPŠ (ODPADE)

 

Pornografija in medosebni odnosi

 

Film: »The Price of Pleasure«, dolžina: 55'

 

Tema: Kakšna je vloga in vpliv pornografije na sodobne odnose.

 

Gost: Ime predavatelja bo javljeno naknadno.

 

-----------------------------------------------------------

 

V soboto, 27.11.2010 ob 20h v Kavarni KPŠ (ODPADE)

 

Internet in intelektualna lastnina

 

Film: »Steal This Film 2«, dolžina: 45'

 

Tema: O intelektualni lastnini v dobi interneta.

 

Naslov predavanja

»Lastnina v informacionalnem kapitalizmu«.

 

V predavanju bo predavatelj pokazal, da so razprave o intelektualni lastnini mnogo več kot le interes založnikov, Sazasa in drugih maloposestnikov, ampak gre za podlago novega modela družbe. Res smo na pragu drugačne dobe.

 

Gost: mag. Franci Pivec

 

Mag. Franci Pivec je po izobrazbi filozof in sociolog ter magister informacijskih znanosti. Njegova bibliografija sega predvsem na področja kulture, šolstva in socialne informatike. Je odgovorni urednik časopis Organizacija znanje in dolgoletni sodelavec Instituta informacijskih znanosti Maribor (IZUM).

 

-----------------------------------------------------------

 

V soboto, 18.12.2010 ob 20h v Kavarni KPŠ (ODPADE)

 

Potrošništvo in mladi

 

Film: »Consuming Kids«, dolžina: 65' ali Merchants of Cool«, dolžina: 55'

 

Tema: Predavateljica bo v predavanju obravnavala vpliv medijev na otroke.

 

Gost: dr. Karmen Erjavec

 

Dr. Karmen Erjavec je docentka za komunikologijo-vzgojo za medije. Leta 1997 je doktorirala na univerzi v Salzburgu (Avstrija) na temo mediji v tranziciji. Raziskovalno se ukvarja s kritično analizo medijskega diskurza, vzgojo za medije in novinarsko kakovostjo.

 

 

V Kavarni KPŠ (Ptuj) vsako zadnjo soboto v mesecu ob 20. uri.

 

Za dodatne informacije pišite na zofijini@yahoo.com, zofijini@gmail.com ali pokličite na telefonsko številko 051 353 281.

 

Zaradi razumljivih (in nerazumljivih) razlogov si pridržujemo pravico do spremembe programa. Vse morebitne spremembe in druge informacije lahko spremljate na www.zofijini.net

 

Program Zofijini pripravljamo v sodelovanju s

Klubom ptujskih študentov

www.klub-kps.si

 

Medijski sponzorji:

Katedra

www.katedra-on.net 

Radio MARŠ

www.radiomars.si

Studio 12

www.s12.si

 

 

Brošura: Zofijini v KPŠ (PDF)

 

Napotila:

http://novo.klub-kps.si/

www.podoba-glasba.si/  

www.filmsko.net

www.katedra-on.net

www.radiomars.si

www.s12.si

     

 

 

 


Bookmark and Share