Arhiv, O predavanjih

 

Predavanje

»Kaj je kopernikanska revolucija?«

 

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, prirejajo in vabijo na predavanje filozofa dr. Matjaža Vesela  z naslovom »Kaj je kopernikanska revolucija?«, ki se bo odvijalo v torek, 4. maja 2004, s pričetkom ob 18.00 uri v Galeriji Media Nox v Židovski ulici 12 v Mariboru.

 

Kopernikovo ime je bilo dolgo časa sinonim za radikalno revolucijo v astronomiji, nekateri zgodovinarji znanosti pa so imeli leto 1543, ko so izšle Revolucije, celo za datum, ko se je začel nov način znanstvenega mišljenja ne samo v astronomiji, temveč tudi v celotnem naravoslovju. Je potemtakem Kopernik res revolucionar, ki je odločilno in v celoti prelomil z načeli srednjeveške in antične znanosti? Avtor bo dokazoval, da je tako naše stališče povsem zgrešeno.

 

Dr. Matjaž Vesel je znanstveni sodelavec na Filozofskem inątitutu ZRC SAZU v Ljubljani. Študiral je v Ljubljani in Budimpešti, znanstveno  se je izpopolnjeval v Berlinu, Oxfordu in Parizu. V svojem raziskovalnem delu se posveča raziskavam iz zgodovine filozofije in znanosti, predvsem epistemološki problematiki preloma med tradicionalno episteme in moderno znanostjo. Je avtor številnih  člankov ter monografije »Učena nevednost Nikolaja Kuzanskega«. V slovenščino je prevedel dela  Boetija  »Filozofsko-teološki traktati«, Tomža Akvinskega »O bivajočem in bistvu«, Nikolaja Kopernika »O revolucijah nebesnih sfer« in številna druga.


 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane