Arhiv, O predavanjih

 

predstavitev časopisa, projekcija in pogovor

KINO!

 

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike in Društvo za razvoj filmske kulture Maribor v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na predstavitev novega slovenskega časopisa za film in filmsko - KINO!, ki se bo dogodila v sredo, 6. junija 2007, s pričetkom ob 19.00 uri v Kulturnem inkubatorju na Koroški c. 18 v Mariboru. 

 

Ob predstavitvi prve številke časopisa, si bomo uvodoma ogledali projekcijo izbranega filma, po katerem bosta gosta, Ivan Nedoh in Miklavž Komelj, predstavila vsak svoj pogled na videno. Sledila bo diskusija, pogovor, v katerem bodo sodelovali tudi ožji člani uredništva časopisa. Vabljeni!

 

Manifest

KINO!

 

Kino! je nov časopis za film in filmsko.

 

Kino! temelji na prepričanju, da film še zdaleč ni mrtev niti docela rojen, temveč se na novo poraja z vsako dobo, ki se prepoznava v njegovih videnjih.

 

Kino! si prizadeva za razširjanje filmske kulture kot načina premagovanja zablod, ki film reducirajo na industrijski izdelek in gledalca na potrošnika.

 

Kino! je prostor zlitja impulzov svobodne ustvarjalnosti. Verjame v nujnost prebijanja okvirjev obstoječega družbenega konsenza in preseganja uveljavljenih modusov eksistence.

 

Kino! se postavlja na tisto izhodišče aktualnosti, ki se tukaj in zdaj zoperstavlja zahtevam kapitalizma v njegovi tržni logiki razvrednotenja vsakršne oblike upora proti sebi v zgolj še eno vrsto blaga.

 

Kino! ne ločuje med lokalnim in univerzalnim, marveč zagovarja stališče, da lahko lokalno s svojimi značilnostmi opredeljuje univerzalne procese z enako verodostojnostjo, kot to zmorejo določila splošnosti.

 

Kino! vzpostavlja prostor za dejavno komunikacijo tokov filmske zavesti, ki zavračajo idejo političnih meja in kulturnih pregrad.

 

Kino! se zaveda, da film potrebuje gledalca zaveznika, ki s svojim videnjem prispeva k skupni vsoti avtentičnega filmskega dogodka. Zato se zavzema za poglabljanje zaveze med občinstvom in ustvarjalcem.

 

Kino! prisega na načelo mobilizacije pogleda, ki užitek plemeniti z zavestjo, da je kinematografično dejanje lahko prizorišče dejavnega soočenja filmarjevega in gledalčevega videnja, kjer se odpirajo poti k osvoboditvi izpod jarma ustaljene recepcijske logike.

 

Kino! zavrača idejo gledalca kot objekta. Spoštuje ga kot subjekt s polno odgovornostjo, ki lahko v lastni – pogosto marginalizirani, zatirani, izkoriščani ali razosebljeni – bivanjski poziciji prepoznava možnost izbire in najde prostor samozavedanja ter (re)akcije.

 

Kino! je neprofiten, neodvisen in utopičen prostor.

 

Kino! vodi prepričanje, da je z vidika kreacije ključnega pomena prav vidik utopije. Utopije, ki filmsko umetnost spaja z njeno dobo in zgodovinskim mestom njenega vznika. Utopičnosti, v kateri se skozi historično perspektivo gleda filme v preteklosti, ki se začenja tukaj in zdaj, a tudi v prihodnosti, ki se je začela pred stoletjem.

 

Kino! sledi zahtevi, da se je prežetosti našega časa z brezkončno destruktivno silo potrebno upirati z revolucijo primerljive kreativne energije, ki naj okrepi spomin, razjasni sanje in podobam dovoli pomeniti!

 

Dodatne informacije na:

www.filmsko.net in www.radiomars.si

 

Napotilo

http://www.e-kino.si/

  

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane