Arhiv, O predavanjih

 

Filmozofski večer

»Kapitalizem za začetnike«

 

V sredo, 26.3. ob 18.30 v predavalnici 2.18 (vprašajte pri vratarju) na Filozofski fakulteti v Mariboru.

 

Film:

»Capitalism and Other Kids Stuff« (2005), Velika Britanija, avtor: Paddy Joe Shannon;  dolžina: 49'; angleščina/slovenski podnapisi.

 

»Capitalism and Other Kids Stuff« je kratki aktivistični informativni film, ki je nastal v produkciji Britanske socialistične stranke in nam bo na aktualnem filmozofskem večeru služil kot podlaga diskusiji o različnih aspektih kapitalizma in morebitnih alternativah.

 

Brez posebne filmske stilizacije in praktično brez proračuna je leta 2005 nastal kratek informativni video o specifični perspektivi kapitalizma, ki že nekaj let na internetu širi drugačno filozofijo ekonomije. Ideje, ki jih predstavlja avtor in voditelj Paddy Joe Shannon so gotovo takšne, da jih v naših osrednjih medijih ni mogoče videti prav pogosto. Film nas postavi pred situacijo, v kateri se prevprašamo o svetu, v katerem živimo in obenem poskuša odgovoriti na nekatere domneve o življenju v kapitalizmu, torej življenju, kot ga na začetku 21. stoletja živimo tudi v Sloveniji.

 

Socialistična stranka Velike Britanije (The Socialist Party of Great Britain) znana tudi pod kratico SPGB, pod okriljem katere je omenjeni film nastal, je majhna marksistična politična stranka, ki deluje in si prizadeva za svet na osnovi stališč, ki so za današnji čas politične sterilnosti, precej revolucionarne.

 

 

 

O kapitalizmu

 

Kapitalizem je ekonomski in družbeni sistem, ki temelji na privatni lastnini in trgu, v katerem so sredstva produkcije v glavnem v lasti privatne pobude, ki jo vodi profit ter v katerem so investicije, distribucija, prihodek, produkcija in cenovna politika dobrin in storitev določeni z dogajanjem oziroma operacijami na ekonomskem trgu. Trg je kraj, kjer se srečata ponudba in povpraševanje, pri čemer ponudba in povpraševanje vplivata na ceno, količino in vrsto dobrin.

 

Kapitalistična ekonomija se je postopoma institucionalizirala v Angliji med 16. in 19. stoletjem, čeprav so bile nekatere značilnosti tega ekonomskega sistema v zgodovini prisotne tudi že v srednjem veku in antiki. Razcvet kapitalizma se je začel z industrializacijo. Iz Anglije se je počasi selil v celinsko Evropo in slednjič preko vseh političnih in kulturnih mej tudi v preostali svet. Konec 20. stoletja je kapitalizem postal praktično edina sprejemljiva ekonomska in družbena oblika življenja v svetu.

 

V osemdesetih se je z vzponom neokonzervativnih gibanj in rastočega neoliberalizma, ki mu je podlega tudi politična levica, vse bolj uveljavljalo  prepričanje, da sistem, ki ga živimo, nima alternative. Toda, a je temu res tako?

 

 

Napotila:

 

Osrednja spletna stran »The Socialist Party of Great Britain«

http://www.worldsocialism.org/spgb/

Osrednja stran filma v sklopu »Svetovnega socialističnega gibanja«

http://www.socialist-tv.com/

Film si lahko pogledate tudi na:

http://video.google.com/videoplay?docid=3072291302771620276

Osnovno o kapitalizmu:

http://en.wikipedia.org/wiki/Capitalism

   

 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane