Arhiv, O predavanjih

 

Dr. Božidar Kante

O EKSISTENCI UMETNIŠKEGA DELA

 

V predavanju bomo poskušali poiskati odgovor na eno od temeljnih vprašanj filozofije umetnosti: Kako in v kakšnem smislu obstajajo umetniška dela? Za izhodišče bomo vzeli trditev, da so umetniška dela posamezni fizični predmeti. Pri zagovarjanju te trditve pa se hitro znajdemo v nerešljivih zagatah. Te zagate so najbolj razvidne pri obravnavi glasbenih in literarnih umetniških del: ali lahko glasbeno delo enačimo z njegovo izvedbo? Te težave so nekatere filozofe umetnosti vzpodbudile, da so poskušali najti rešitev v okviru razlikovanja med vrsto (type) in primerkom (token). Glasbeno delo je vrsta, njegova izvedba pa primerek. Vendar pa ima tudi ta rešitev svoje šibke točke.

 

Božidar Kante je docent na Pedagoški fakulteti v Mariboru, kjer poučuje in raziskuje filozofijo umetnosti in estetiko. V širšem žarišču njegovega raziskovalnega in pedagoškega dela sta tudi filozofija jezika, filozofija duha in filozofija zgodovine. Doslej je objavil dve monografiji: Metafora in kontekst in Kaj je metafora? S članki in prispevki sodeluje v številnih domačih in nekaterih tujih revijah in monografijah.


 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane