Arhiv, O predavanjih

 

Predavanje

»Izpeljava protislovnosti Lacanove teorije štirih diskurzov«

 

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, v sodelovanju z MKCjem prirejajo in vabijo na predavanje Borisa Jovanoviča z naslovom »Izpeljava protislovnosti Lacanove teorije štirih diskurzov«, ki se bo odvijalo v torek, 21. novembra 2006, s pričetkom ob 19.00 uri v Kulturnem inkubatorju na Koroški c. 18 v Mariboru. 

 

Predavanje bo skušalo razviti in preprečkati korake deduktivne izpeljave protislovnosti neke slovite Lacanove teorije, utemeljene v mediju logike označevalca, filozofskega organona, ki se v polju lacanovske filozofije tretira kot splošna logika najvišjega reda, »kolikor je njeno funkcioniranje formalno v razmerju do vseh polj vedenja, vključno s poljem psihoanalize« (Jacques-Alain Miller, "Šiv" (Elementi logike označevalca), v: Freud et alii, Psihoanaliza in kultura, Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1981).

 

Določneje, predavanje bo finalizirano k razvitju izpeljave protislovnosti Lacanove teorije štirih diskurzov. V ta namen jo bo, to teorijo, najprej ohlapno predstavilo, rabeč prozaične, poslušalstvu nelacanovske provenience razumljive termine. Tej predstavitvi bo nato sledila postopna konstrukcija dveh deduktivnih in medsebojno popolnoma neodvisnih pokazov zgoraj napovedanega. Nazadnje, predavanje se bo predvidoma zaključilo s filozofsko evalvacijo in umestitvijo tako doseženega rezultata.

 

Boris E. Jovanovič se je rodil 11. marca 1977 v Kopru. Osnovno šolo je obiskoval in dokončal v Izoli, srednjo, gimnazijo, v Kopru. Po dokončani maturi se je vpisal na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, v samostojni in nepedagoški program filozofije. Diplomiral je z nalogo, naslovljeno "Kritiki in deduktivni razrešitvi Prvega in Drugega spora transcendentalnih idej v antinomiji čistega uma" (mentor: dr. Zdravko Kobe). Nato se je vpisal na podiplomski študij in prijavil magistrsko nalogo z naslovom "Heglova Logika in logika označevalca". Brž ko je izpolnil potrebne pogoje, se je nazadnje prepisal na doktorski študij in prijavil disertacijo z naslovom "Razmerje med heglovsko in označevalčevo logiko", disertacijo, ki je aktualno v fazi nastajanja.

 

Njegovi filozofski interesi se sučejo predvsem okrog Heglove Logike, ontologike (ontološki projekti, ki postavljajo ali vsaj predpostavljajo enačaj med logičnim in dejanskim) in logike kot takšne.

 

Dodatne informacije: www.radiomars.si


 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane