Arhiv, O predavanjih

 

Simpozij

"Filozofija in družboslovje"

Simpozij ob izidu prevoda knjige Martina Hollisa "Filozofija družbene vede"


Pedagoška fakulteta Maribor
(predavalnica 1.36)

Sreda, 7. 5. 2003


Organizacija:

Zofijini ljubimci - društvo za razvoj humanistike in Oddelek za filozofijo PeF Maribor

 

URNIK:

9.30
Predstavitev

9.40-10.00
dr. Tomaž Krpič (FDV, Ljubljana): Epistemološka razpetost družboslovnih znanosti: prednost ali slabost?

10.00-10.20
dr. Franc Mali (FDV, Ljubljana): Vprašanje vzročnega determinizma, funkcionalizma in objektivnega razumevanja v sodobni družboslovni teoriji

10.20-10.40
dr. Jan Bregant (PeF, Maribor): Anomalni monizem in mentalna vzročnost

Odmor

11.00-11.20
mag. Matjaž Kovačič (PeF, Maribor): Hollisova racionalnost zavesti vs. iracionalnost nezavednega

11.20-11.40
dr. Milan Zver (EPF, Maribor): Med strukturo, delovanjem in kulturo

11.40-12.00
dr. Olga Markič (FF, Ljubljana): Individualizem in holizem: mikro in makro raven razlage

12.00-12.20
dr. Igor Pribac (FF, Ljubljana): Metodološki individualizem in koncept mnoštva


Odmor in kosilo

13.30-13.50
mag. Milan Franc (PeF, Maribor): Hollisovi odgovori na relativizem

13.50-14.10
dr. Božidar Kante (PeF, Maribor): Relativizem v družboslovnih znanostih

14.10-14.30
dr. Andrej Fištravec (PeF, Maribor): Ali družbene vede sploh obstajajo?

14.30-14.50
dr. Žiga Knap (FF, Ljubljana): Kolikšen je doseg modelov teorije iger v racionalnem odločanju?


Odmor


15.10-15.30
dr. Friderik Klampfer (PeF, Maribor): Objektivno, subjektivno in intersubjektivno

15.30-15.50
dr. Nenad Miščević (PeF, Maribor, CEU Budimpešta):---------------------


 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane