Arhiv, O predavanjih

 

POLENTA

POLENTINI poletni filokafeji

 

V sklopu poletnega urbanega festivala »POLENTA«, ki bo v Mariboru potekal med 20.7. in 20.8., bomo na izbranih lokacijah po mestu pripravili štiri filokafeje, ki bodo potekali praviloma vsako sredo, ob 15.00.  

 

Program:

 

V sredo, 25. julija, ob 15.00, v POLENTINI škatli (v primeru dežja, bomo filokafe izvedli v UDARNIKU)

V sredo, 1. avgusta, ob 15.00, v POLENTINI škatli (v primeru dežja, bomo filokafe izvedli v UDARNIKU)

V sredo,  8. avgusta, ob 15.00, v Čajnataunu (Poročilo)

V sredo,  15. avgusta, ob 15.00, v Čajnataunu

 

Po koncu več vprašanj kot prej (PDF) (Taja Kordigel)

 

Kaj je filokafe?

 

»Café philosophique«, »Cafe-philo«, »Philocafe«, »Filokafe« in kar je podobnih izrazov vsi združujejo idejo, ki je v zgodovini filozofije ena temeljnih v tem kako pravzaprav filozofirati - v odprtem in medsebojnem soočanju argumentov in trditev. Po svetu je v zadnjih letih zraslo veliko skupin, ki poskušajo oživiti ta tradicionalni način filozofiranja. Novi zagon je ideja dobila v Parizu, v Franciji, kjer je 13. decembra leta 1992, danes že pokojni francoski filozof Marc Sautet, skupaj z nekaj prijatelji v kavarni »Café des Phares« prvič ponovno organizirano preizkusil to idejo. Odtlej se je vsako nedeljo ob 11. dopoldne s prijatelji dobival na kavi in odpiral različne filozofske debate. Prvih srečanj se je udeleževalo malo ljudi, toda že kmalu so se debatam pridružili študentje nato pa tudi druga širša javnost. Dogodek je postal tedenska posebnost, ki je pritegovala vedno več ljudi - slednjič se je na srečanjih zbiralo tudi več kot 200 ljudi. Tradicija Agore, osrednjega trga kot prostora za demokratično razpravo, se je preselila v udobno okolje kavarne. Dejavnost se je kmalu razširila v druge lokale v Parizu in po vsej Franciji, nato pa tudi širom sveta. Nekaj tovrstnih poskusov tako lahko beležimo tudi že pri nas.

 

Sautet je pri snovanju svoje različice javne filozofske debate izhajal iz prepričanja, da nobena tema ni sama po sebi filozofska, lahko pa vse teme obravnavamo na filozofski način. Filozofska debata je interakcija med ljudmi, ki združuje vse, ki se tako ali drugače ukvarjajo z vsemi ključnimi in temeljnimi človeškimi vprašanji. Izhodiščni cilj Sautetovega filokafeja je, da udeleženci, ki med seboj razpravljajo v Sokratski maniri, prireditev zapustijo z več vprašanji kot so nanjo prišli. Da skratka podvomijo v samoumevnost svojih prepričanj in trditev.

 

V ta namen je filokafe organiziran kot debata na javnem prostoru, katere cilj je vzpostaviti filozofsko razpravo na demokratičen način, v kateri ima pravico do govora vsak udeleženec. Tovrstna skupnost si mora prizadevati doseči pristni filozofski moment. Debato se tako usmerja od preprostega mnenja v tehtno izrekanje misli, ki ima svojo podlago v analizi in argumentu. Filokafe vodi moderator, ponavadi filozof, čeprav to ni nujno. Udeleženci predlagajo teme, med katerimi moderator izbere tri, o katerih potem udeleženci demokratično glasujejo. Ideja, ki je bila podprta kot najbolj zanimiva, je sprejeta kot osrednja tema debate. Izhodišče postavi udeleženec, ki je temo predlagal, s tem pa si izbori tudi pravico, da debato zaključi. Moderator vzdržuje diskusijo, se odziva na razmisleke udeležencev in pokuša postavljati vprašanja, ki bodo spodbudila in razvijala nadaljnjo razpravo.

 

 

 

Še več o filokafejih najdete na priloženih povezavah.

 

Napotila

Filokafe - video predstavitev

http://www.zofijini.net/oko_filokafe.html

Filokafe v vsako slovensko vas!

http://www.zofijini.net/bodica_filokafe.html

POLENTA

http://polenta2012.blogspot.com/

     

 

 

 


Bookmark and Share