Arhiv, O predavanjih

 

Projekcije filmov in pogovor

Predstavitev Film in Video kluba Maribor

 

KINO KLUB NARODNI DOM

 

Predstavitev Film in Video kluba Maribor

 

Mali oder Narodnega doma, 9.5.2007, 20.00

 

20.00

 

Predstavitev Film in Video kluba Maribor

 

prib. 20.15

 

Izbor najboljših kratkih filmov Film in Video kluba Maribor

 

AVTOR                                                     FILM

1.  Ervin  KRALJ                                         Oljke                                     13'

2.  Valter  KVAR                                         Zmagovalec                            8'

                                                              Matematika                             1'

3.  Franc  KOPIČ                                        Klimatske spremembe                1,20'

                                                              Global  ha-ha                           7'

                                                              Da bom lažje nosil                     3'

                                                              No signal                                 4'

                                                              WC                                        1'

4.  Gorazd  LOZAR                                      Angel varuh                             2'

5.  Dušan IVANIŠIN  

                                                                                                                          

Film in Video klub Maribor je ena redkih filmskih »institucij« v Mariboru, ki je preživela test časa. 6. maja leta 1970 se je skupina odcepila od Foto kino kluba Maribor in ustanovila lasten Kino klub Maribor. Kot osnovno poslanstvo so si zadali nalogo, da bi v Mariboru širili filmsko kulturo in predvsem med mladimi širili ljubezen do dela s kamero. V ta namen so kot mentorji vodili filmske krožke na osnovnih šolah v Zg. Kungoti, v Framu in na osnovni šoli Angel Besednjak. Delo kluba lahko razdelimo na več obdobji. Za zagon delovanja kluba je bil potreben denar, zato je bil najprej poudarek na snemanju filmov za zunanje naročnike. Za drugo obdobje označujemo čas, ko so v Mariboru organizirali specializiran festival amaterskega dokumentarnega filma Jugoslavije. Festival je kljub skepsi in nasprotovanju nekaterih dosegel velik uspeh. Tretje obdobje se začne z letom 1999. V tem času se je spremenila tehnologija, zato se je klub po nekaj letni pavzi preimenoval v FILM IN VIDEO KLUB MARIBOR. Leta 2000 je sledila organizacija prvega mednarodnega video festivala. Poimenovali so ga TOTI MEDNARODNI VIDEO FESTIVAL in še danes predstavlja eno najpomembnejših filmskih prireditev v mestu. Ob delu, ki ga je opravil klub na področju filma seveda tudi nagrade niso izostale. Klub je leta 1979 prejel od mednarodnega združenja UNICA zlato plaketo kot najboljši klub v Jugoslaviji. Sledila je zlata plaketa Ljudske tehnike Jugoslavije. Priznanje za svoje delo so prejeli od zveze za tehnično kulturo, prav tako pa tudi od Kino podjetja Maribor. Seveda pa so poleg priznanj ki jih je dobil klub, diplome in medalje na raznih festivalih dobivali tudi njihovi člani. Suhoparno bi bilo naštevati vse člana in njihove nagrade, vseeno pa je potrebno omeniti g. Francija KOPIČA, ki je za svoja dela prejel kar 438 mednarodnih nagrad in priznanj.

 

Dodatne informacije na: www.filmsko.net, www.fvk-mb.com in www.radiomars.si

  

 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane