Arhiv, O predavanjih

 

Mylan Engel

ZAKAJ BI MORALI POSTATI VEGETARIJANEC!?

 

Različne moralne teorije nas poskušajo na različne načine in z različnim uspehom prepričati, da je vegetarianstvo edini moralno sprejemljivi način prehranjevanja. Utilitarizem, ki vidi v slehrnem trpljenju, vključno z živalskim neko zlo, in sklicevanje na pravice živali sta samo dva najbolj znana poskusa v tej smeri. Težava s tovrstnim utemeljevanjem vegetarijanstva je, da se lahko nasprotniki takim, zanje neprijetnim sklepom izognejo preprosto s tem, da zavrnejo specifične vrednostne in moralne predpostavke, na katerih slonijo tovrstni argumenti. Avtor bo v predavanju zato skušal pokazati, da omejena, pogojna zapoved izobilja (taka, ki obvezuje vsakega minimalno moralno dostojnega pripadnika zahodnih družb zmernega izobilja v aktualnih razmerah industrijske predelave mesa), izhaja že iz nekaterih splošno sprejetih, neproblematičnih dejstvih in vrednostnih sodb (denimo, da je svet, ki vsebuje manj trpljenja, boljši od sveta z več trpljenja, ali pa, da hrana mesnega izvora na trenutni stopnji razvoja ni nujno potrebna za preživetje in razcvet človeških bitij) in da bi morali zato, če želimo biti dosledni, omejeno zapoved vegetarijanstva spoštovati.

 

Mylam Engel je docent na Univerzi Northwestern Illinois v ZDA. Kot gostujoči profesor trenutno vodi seminarje na Oddelku za filozofijo Pedagoške fakultete v Mariboru. Njegovo primarno znanstveno zanimanje velja praktični etiki in filozofiji religije (s poudarkom na spoznavnem statusu religioznih prepričanj), področjema, iz katerih tudi redno objavlja članke v uglednih mednarodnih revijah.


 

 

 


Oblikovanje in izdelavo sponzorira BMV-Design.com
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane