Arhiv, O predavanjih

 

CAAP

Kdo se boji utemeljenega dvoma?

Mladi, kritična misel in izobraževanje

 

Posnetek si lahko na računalnik prenesete na strani: http://archive.org/details/KdoSeBojiUtemeljenegaDvoma

 

V sredo, 21. 11. 2012, ob 15:00 vas vljudno vabimo na javno tribuno z naslovom »Kdo se boji utemeljenega dvoma? Mladi, kritična misel in izobraževanje«, ki bo potekala v konferenčni dvorani Centra alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, na Valvasorjevi 42 v Mariboru.

 

Javna tribuna je namenjena premisleku o potrebah in možnostih vnosa mehanizmov kritične misli v šolske predmetnike, ki v institucionalnem polju izobraževanja vse prevečkrat težijo k podajanju učne snovi kot univerzalne Vednosti. Javna tribuna bo zato v duhu pluralnosti ter heterogenosti premišljala kako in predvsem zakaj v sistemu „objektivne“ vednosti skupaj z mladimi angažirati utemeljeni dvom, razkrivati kontekste, razstavljati navidezno nevtralna dejstva kot konstrukte, kritično brati interese prisotnih glasov in iskati razloge za odsotnost drugih.

 

Na javni tribuni bodo spregovorili:

 

- Andrej Adam, profesor filozofije na gimnaziji Ravne na Koroškem in sodelavec Zofijinih ljubimcev,

- red. prof. dr. Bojan Borstner (FF UM),

- mag. Ivan Lorenčič, ravnatelj Druge gimnazije Maribor,

- red. prof. dr. Rajko Muršič (FF UL),

- mag. Boris Radosavljevič, profesor zgodovine in sociologije na III. Gimnaziji Maribor,

- dr. Majda Hrženjak (Mirovni inštitut),

- dr. Valerija Vendramin (Pedagoški inštitut Ljubljana).

 

Dogodek bosta moderirali sodelavki Rizoma Ajda Šoštarič in Urška Breznik.

 

Na javni tribuni bodo problemsko posebej izpostavljene naslednje teme:

 

-        šola kot ideološki aparat: nevtralnost znanosti in njenega podajanja

-        končni cilj in produkt edukacije: učenec kot racionalni subjekt

-        pomen/problem artikulacije osebnih stališč pedagoških delavcev

-        strateški marketing in poklicno usmerjanje v izobraževalnem sistemu

-        razpoke nestrpnosti in mehanizmi izključevanja v družbi napredka: kdo ali kaj je napredek in kdo ali kaj ni napredek?

-        paradigma kompetitivnega trga: redukcija znanja na spretnosti in kompetence

-        »Kolikor znaš, toliko veljaš«: znanje kot osrednja valuta človeškega življenja

 

Diskusijo organizirajo raziskovalci v projektu Digitalno nomadstvo, ki že drugo leto teče pod programskim sklopom Urbane brazde. Projekt izvaja KUD Anarhiv, koproducent Evropske prestolnice kulture – Maribor 2012.

 

Napotila

http://brazde.org/2012/digitalno-nomadstvo/kdo-se-boji-utemeljenega-dvoma/

http://brazde.org/2012/digitalno-nomadstvo/javna-tribuna-kdo-se-boji-utemeljenega-dvoma-mladi-kriticna-misel-in-izobrazevanje/

http://brazde.org/2012/digitalno-nomadstvo/jos-jednu-s-nogu/

     

 

 

 


Bookmark and Share