Arhiv, O predavanjih

 

Svetovni dan filozofije 2009

»Katerega spola je filozofija?«

 

POSLUŠAJ!

 

V sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO in Slovenskim filozofskim društvom bomo v torek, 17. novembra 2009, ob 11. uri v Cankarjevem domu v dvorani M1 obeležili Unescov Svetovni dan filozofije pod naslovom: »Katerega spola je filozofija?«

 

»Izvedba Unescove medresorske strategije na podro­čju filozofije se bo opirala na tri stebre: na filozofski dialog, ki vključuje tudi mrežo filozofinj, na pouče­vanje filozofije in na promocijo filozofske misli in raziskovanja na Svetovnem dnevu filozofije. Poudarek bo na krepitvi prispevka filozofije k širjenju kulture miru, novih družbenih politik, preprečevanju spopa­dov in k boju proti vsem oblikam nasilja. Mednarodni filozofski dialogi bodo osredotočeni na pomembne sodobne teme, v perspektivi predvidevanja prihodnosti in spolnih gledišč v povezavi s širjenjem demokracije in človekovih pravic v povezavi s ključnimi partnerji, še posebej z Mednarodnim svetom za filozofske in huma­nistične študije (ICPHS) ter revijo Diogenes.«

 

Iz uradnega dokumenta Unesca 35 C/5, revidirana verzija: Osnutek programa in proračuna 2010-2011, paragraf št. 03018, sprejeto na 35. Generalni konferenci Unesca v Parizu, oktobra 2009.

 

Letos bomo v Sloveniji obeležili Unescov Svetovni dan filozofije s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. O postavljeni temi bodo v razpravi razmišljali filozofi različnih smeri in generacij:

 

dr. Darko Štrajn

dr. Eva Bahovec

dr. Maja Miličinski

dr. Boris Vezjak

dr. Lenart Škof

mag. Katarina Majerhold

dr. Izar Lunaček

 

Napotila

http://www.unesco.si/

http://www2.arnes.si/~ljsfd1/

http://www.philoguerrillo.org/

 

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane