Arhiv, O predavanjih

 

Svetovni dan filozofije

 

Posnetek si lahko na računalnik prenesete na strani: http://archive.org/details/SvetovniDanFilozofije2008

 

V sodelovanju med Slovensko Nacionalno komisijo za UNESCO, Slovenskim filozofskim društvom in Cankarjevim domom bomo

 

14. novembra 2008 ob 11h v Cankarjevem domu v dvorani M3

 

obeležili

 

Svetovni dan filozofije pod naslovom

 

MED PRAVICO IN IZKLJUČENOSTJO

 

Filozofija je uvrščena med najpomembnejše prioritete Unesca v okviru razvijanja dialoga med civilizacijami, kulture miru ter promocije človekovih pravic. Unesco poudarja pomen, ki ga ima filozofija kot najbolj univerzalna veda vseh časov in prostorov. Hkrati pa opozarja na pomen praktično usmerjenih filozofskih študijev v razmerju z globalnimi problemi današnjega sveta, upošteva nujnost filozofsko premišljenih konceptov, refleksije in analize v temeljih vseh Unescovih programov in, ne nazadnje, poudarja pomen promocije poučevanja filozofije v šolah. Unescova podpora razvoju filozofije se še posebej odraža tudi na interdisciplinarnih področjih, saj si Unesco zelo prizadeva prispevati k zmožnosti predvidevanja prihodnosti in k razvijanju etik posameznih področij znanosti.

 

»Filozofija kot svobodno preizpraševanje ne more nobene resnice šteti za dokončno. Spodbuja spoštovanje do posameznih prepričanj, vendar pa ne sme v nobenih okoliščinah tvegati zanikanja svoje lastne narave ter sprejemati nauke, ki zanikajo svobodo drugih, nasprotujejo človekovemu dostojanstvu in sejejo semena barbarstva«. (Iz Pariške deklaracije za filozofijo – Unesco 1995.)

 

Letos bomo v Sloveniji drugič obeležili Unescov Svetovni dan filozofije s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. Krajše uvodne besede v razpravo o filozofiji v dobi globalizacije bodo prispevali slovenski filozofi različnih generacij, ki zastopajo tudi različne smeri filozofskega mišljenja: dr. Rado Riha (Filozofski inštitut ZRC SAZU), dr. Boris Vezjak (Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru), dr. Dean Komel (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani), dr.  Marjan Šimenc (Pedagoški inštitut in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani),  dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani), dr. Darko Štrajn (Nacionalna komisija za Unesco in Pedagoški inštitut) dr. Rok Svetlič (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem) Peter Kuralt (Inštitut za etiko, Maribor), Luka Mancini (Inštitut za etiko, Maribor).

 

Vabimo vas, da prisluhnite uvodničarkam in se nam pridružite v razpravi.

 

 

Marjutka Hafner                                                                                                                    dr. Borut Ošlaj

Slovenska nacionalna komisija                                                                               Slovensko filozofsko društvo

Za UNESCO

 

Dodatne informacije

Brošura

 

Napotila

http://www.liffe.si/spremljevalni-program/jesenska-filmska-sola/

http://www.ff.uni-lj.si/oddelki/filo/default.htm

http://www.zofofili.si/

http://www.unesco.si/ 

http://www.izem.si/

http://www2.arnes.si/~ljsfd1/ 

     

 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane