Arhiv, O predavanjih

 

Allen Buchanan

O DOMNEVNI MORALNI PRAVICI NARODOV DO ODCEPITVE

 

Svet je bil v zadnjih desetih letih priča nastanku cele vrste novih držav. Njihovo rojstvo je bilo praviloma, kot še predobro kažejo nedavna in najnovejša tragična dogajanja na Balkanu in v nekdanji Sovjetski zvezi, boleče in pospremljeno z , blago rečeno, več kot nesorazmerno dozo nasilja in sovraštva ter izbruhi uničevalnih strasti.

 

Secesionistični protagonisti teh dogajanj se navadno sklicujejo na mednarodnopravno priznano pravico narodov do samoodločbe, iz katere naj bi neposredno izhajala tudi pravica vsakega naroda, da se, če je taka jasno izražena večinska volja njegovih pripadnikov, odcepi od obstoječe multinacionalne države in ustanovi lastno (oz. se, kot v primeru kosovskih Albancev, skupaj z ozemljem, ki ga večinsko naseljuje, prikljči k drugi, že obstoječi državi). Unitaristični nasprotniki jim vračajo z opozorilom, da imajo po istem mednarodnem pravu obstoječe države pravico do ozemeljske celovitosti, in skušajo najti v omenjenem določilu moralno in pravno legitimacijo za to, če je treba tudi z uporabo orožja, da preprečijo razpad obstoječih političnih skupnosti in odtujitev “lastnega” ozemlja. Ali je, če odmislimo zgoraj omenjene obžalovanja vredne, a morda prejkone naključne “spremljajoče” pojave, za pretekla in sedanja odcepitvena prizadevanja (Slovencev, Hrvatov, Litvancev, Estoncev, Čečenov, Armencev, kosovskih Albancev, severnih Ircev, francosko govorečih Kanadčanov in številnih drugih) mogoče najti podlago in zadovoljivo upravičenje ne le v bolj ali manj začasnem in naključnem obstoječem pravnem redu, temveč tudi v bolj trajnih in spošnih moralnih načelih in vrednotah? Ali ima, denimo, narod pravico do odcepitve od obstoječe države, če lahko edino na ta način ublaži pretekle in sedanje krivice, ki so jih posamezniki sistematično trpeli zaradi svoje specifične narodne pripadnosti? Kadar so njegovi pripadniki žrtve sistematične ekonomske, politične in kulturne diskriminacije?

 

Ali ima tako pravico, kadar je odcepitev neizogibna zaradi ohranitve zanj značilne kulture in oblik skupnega življenja? Kje so meje dolžnosti posameznikov in skupin do obstoječih političnih skupnosti in v njih veljavnega pravnega reda? Ali bi za slovenski narod v letu 1991 lahko rekli, da se je znašel v okoliščinah, ki so moralno upravičevale enostransko raporoko s preostankom države, četudi za celo človeških življenj? To so samo nekatera od moralnih vprašanj, na katera bo poskušal v svojem predavanju odgovoriti profesor Buchanan.

 

Dr. Allen Buchanan je profesor na Univerzi v Tucsonu (Arizona) in avtor prve sistematične, danes že klasične monografije o moralni pravici narodov do odcepitve z naslovom “Odcepitev: morala politične ločitve od Fort Sumterja do Litve in Quebeca”.


 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane