Arhiv, O predavanjih

 

Elvio Baccarini

MORALNI PROBLEMI V ZVEZI Z AIDS-OM IN OKUŽBO Z VIRUSOM HIV

 

AIDS je bolezen, ki odpira cel niz novih moralnih vprašanj in izzivov. Povzročitelj bolezni, virus HIV se, kot je znano, lahko prenaša med spolnima partnerjema (s spolnim odnosom, pri čemer je v primeru spolne promiskuitete – homo – ali heteroseksualne – tveganje še toliko večje) ali med intravenoznimi uživalci drog (pri večkratni uporabi iste brizgalke)

 

Zaradi vsesplošne stigmatizacije homoseksualnosti, spolne promiskuitete in uživanja drog so oboleli pogosto ne le vzrok strahu, temveč tudi predmet najglobljega prezira, namesto pomilovanja in sočutja pa deležni škodoželjnih očitkov in graje. Konzervativci jih uporabljajo kot topovsko hrano v boju zoper liberalno pojmovanje socialne pravičnosti in na njej utemeljeno zakonodajo, ki prepoveduje neenako porazdelitev temeljnih dobrin na podlagi tistih lastnosti, ki so posledica čistih naključij (sem sodi poleg barve polti, spola, etnične pripadnosti tudi večina bolezni)- ker naj bi bili oboleli osebno odgovorni za svojo bolezen, se konzervativci zavzemajo za njihovo diskriminatorno obravnavanje z dodatno utemeljitvijo, da jih lahko skupnost edino na ta način vzpodbudi k spoštovanju prevladujočih moralnih norm obnašanja. Ali je torej skupnost dolžna pomagati osebam, ki so zaradi tveganega načina življenja soodgovorne za svojo stisko, ali pa sme z zavrnitvijo kritja stroškov zdravljenja vsaj posredno uveljavljati nekatere moralne vrednote? AIDS nas razen tega sili k redefiniranju pojma zasebnosti in ponovnemu razmisleku o njenih skrajnih mejah. Kje so meje liberalne pravice do zasebnosti, kadar zaide ta konflikt s pravico drugih oseb do osebne varnosti v stiku z obolelimi? Ai ima pravica potencialno ogroženih do informacij, ki so potrebne, da bi se izognili okoliščinam, v katerih jih lahko doleti škoda, prednost pred pravico okušene osebe, da obdrži informacijo o svoji bolezni zase? Ali je pripadnike rizičnih skupin v imenu javnih koristi dopustno siliti k rednemu opravljanju preizkusov? Ali so taki preizkusi lahko obvezni vsaj za kandidate za delovna mesta, kjer je nevarnost okužbe velika? V predavanju nas bo Elvio Baccarini poskušal prepričati, da lahko častilec osebne svobode in zagovornik nevtralnosti države glede razližnih življenjskih stilov prepričljivo odgovori na te in podobne izzive.

 

Elvio Baccarini je sodelavec Pravne in Pedagoške fakultete v Reki in avtor več knjig.


 

 

 


Bookmark and Share
Copyright ©2005 zofijini.net, Vse pravice pridržane