Arhiv

 

Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice

 

Delni posnetek govorov in referatov s konference »ODNOSI VEDNOSTI: FEMINIZMI, ZNANOST, ZNANSTVENICE« v organizaciji Komisije za ženske v znanosti, ki je 7. 3. 2011 potekala na Fakulteti za družbene vede, Ljubljana.

 

Komisija za ženske v znanosti je 7. marca na Fakulteti za družbene vede pripravila konferenco o družbenih pogojih znanosti, zlasti z vidika spolov. Na konferenci so bila preizprašana nekatera dejstva, ki predstavljajo pogoje znanstvenega dela, in tudi sama dejstva, ki jih ta znanost proizvaja. Pri tem je bilo temeljno izhodišče raziskovanje ovir za enakovredno vključitev žensk v znanosti in predstavitev dognanj, ki so jih v vedo o naravi človeškega spoznavanja prispevale ženske – in tudi posamezni moški raziskovalci, ki so za izhodišče svojega študija izbrali perspektivo spola in drugih virov družbene neenakosti. Razprave v okviru feminističnega, etnografskega in sociološkega raziskovanja so bile povezane tudi z aktualno raziskavo o delovnih pogojih slovenske znanosti na eni in s sodobnimi kvalitativnimi metodološkimi pristopi na drugi strani.

 

Uvod

 

dr. Valerija Vendramin, PI, koordinatorka odbora konference: Uvodna predstavitev namena in vsebine konference

 

 

Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-UvodnaPredstavitevNamena  

 

dr. Jana Kolar, generalna direktorica Direktorata za znanost MVŠZT: Slavnostni nagovor

 

 

 Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-SlavnostniNagovor

 

dr. Aleksandra Kanjuo-Mrcela, FDV, prodekanja za podiplomski študij: Spol in organizacijska moč: ženske in moški v menedžmentu v Sloveniji

 

 

 Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-SpolInOrganizacijska

 

2. sekcija: »Vprašanje znanosti v feminizmu«
 

dr. Eva Bahovec, FF: Ženske in znanost: kaj je mogoče videti in česa ne?

 

 

Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-enskeInZnanostKajJe


dr. Valerija Vendramin, višja znan. sod., PI: Iz razlike rojena vednost: feministična epistemološka raziskovanja in njih sporna branja

 

 

Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-IzRazlikeRojenaVednost


dr. Renata Šribar, RO v reg. zasebnih raz.: »V čigavem imenu?« Feministične perspektive in radikalne metodologije

 

 

Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-VigavemImenu

 

Zaključek

 

Povzetki vodij sekcij

 

 

 Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-PovzetkiVodijSekcij

 

Zbiranje predlogov in pripomb za skupni manifest

 

 

 Na računalnik si video lahko prenesete na strani:

http://www.archive.org/details/OdnosiVednostiFeminizmiZnanostZnanstvenice-ZbiranjePredlogovIn

 

 

Poročila:

Konferenca »Odnos vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice« uspešno zaključena!

http://www.fdv.uni-lj.si/novice/po_novici.asp?l=2011&id=33

Po konferenci »Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice«

http://www.eurydice.si/index.php?option=com_content&view=article&id=3945:po-konferenci-rodnosi-vednosti-feminizmi-znanost-znanstvenicel&catid=96:zadnje-novice&Itemid=342

Ženske vstopajo, ko moški bežijo

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042429311

 

Vabilo:

Konferenca "Odnosi vednosti: feminizmi, znanost, znanstvenice"

http://www.mvzt.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/94/6918/d6d9f12628/

Vabilo k udeležbi

http://www.uni-lj.si/files/ULJ/userfiles/Slike-novice/NOVO_VABILO_na_konf._o_%C5%BEenskah_v_znanosti.pdf

   

 

 

 


Bookmark and Share